När det gäller ett städföretag kan det syssla med flera olika saker och att starta städfirma är inte helt enkelt. För det första består ett städuppdrag av många delar. Man måste se till att man behärskar alla dessa delar av städjobbet. Om man ska driva en egen firma måste man också ha koll på många olika saker som avtal, kontrakt eller liknande.

Vad behöver man?

Starta städfirmaNär man ska starta städfirma behövs dock en del saker. Det finns dock sällan anledning att direkt köpa en stor städmaskin. Det kan behövas lite olika saker beroende på vilka städjobb som ska utföras. Det brukar dock ofta gå bra att börja i liten skala med några trasor, moppar, hinkar, en dammsugare och lite rengöringsmedel. Om man ska göra stora städjobb kan dock en maskin vara effektiv, men den kostar en hel del mer. Man bär också tänka på att städning är ett mycket fysiskt krävande arbete och om man har problem med rygg eller leder är det kanske inte så bra att vara ansvarig för städningen. Det är viktigt att man lär sig rätt teknik för städning.

När man ska starta en städfirma är det också bra att ha koll på regler och tillstånd som kan behövas. Ofta behövs inga särskilda tillstånd men det kan dock vara möjligt att privatpersoner eller företag kräver att det finns ett sekretessavtal för att de ska anlita företaget. Om man ska städa i vissa utrymmen kan det finnas krav på att man ska ha vissa kunskaper för att få städa. Det kan till exempel röra sig om städning inom kärnkraft eller liknande. Då kan det också finnas krav på att vissa regler ska uppfyllas gällande vilka kemikalier som ska användas och även kring andra aspekter av städningen.

Saker man bör tänka på

Man behöver innan man startar städföretaget tänka på vilken typ av städning man vill utföra i företaget. Det finns flera typer av städning. Det är också bra att först marknadsföra och skaffa kunder innan man köper in massor av utrustning. Då kan man enkelt köpa in saker som behövs. Städningen underlättas av materialet man använder men den blir inte bättre om man själv inte har rätt kunskaper. Städning är något man måste kunna och om man inte vet var vissa redskap ska användas samt vilka medel som ska användas var blir städningen inte bra oavsett om man har dyra maskiner eller inte.

Det är bra att alltid se till att ha en personlig kontakt med kunder. Man bör se till att allt omkring städningen är tydligt så att det inte kommer några överraskningar i efterhand. När man startar ett städföretag är det också bättre att sätta högre priser i företagets start. Detta ger utrymme att skapa erbjudanden, rabatter och andra förmåner. Det är också bra att tänka på att det är bäst att börja jobba ensam och arbeta så mycket man orkar. Om man börjar anställa personal tidigt kan man snart ha för höga personalkostnader i förhållande till det antal kunder man har.