Sammanfattning

 • För att starta en städfirma måste du behärska städningens alla delar, samt ha koll på avtal.
 • Det är viktigt att inte köpa på sig för mycket utrustning innan du vet vilken typ av uppdrag du kommer att få.
 • Vissa kunder kan kräva att du skriver under ett sekretessavtal.
 • Om din firma städar i människors hem kan ni använda rutavdraget för att ge ett billigare pris på fakturan. Mellanskillnaden betalar sedan Skatteverket till ditt företag.

När det gäller ett städföretag kan det syssla med flera olika saker och att starta städfirma är inte helt enkelt. För det första består ett städuppdrag av många delar. Man måste se till att man behärskar alla dessa delar av städjobbet. Om man ska driva en egen firma måste man också ha koll på många olika saker som avtal, kontrakt eller liknande.

Vad behöver man?

När man ska starta städfirma behövs dock en del saker. Det finns dock sällan anledning att direkt köpa en stor städmaskin. Det kan behövas lite olika saker beroende på vilka städjobb som ska utföras. Det brukar dock ofta gå bra att börja i liten skala med några trasor, moppar, hinkar, en dammsugare och lite rengöringsmedel. Om man ska göra stora städjobb kan dock en maskin vara effektiv, men den kostar en hel del mer. Man bär också tänka på att städning är ett mycket fysiskt krävande arbete och om man har problem med rygg eller leder är det kanske inte så bra att vara ansvarig för städningen. Det är viktigt att man lär sig rätt teknik för städning.

När man ska starta en städfirma är det också bra att ha koll på regler och tillstånd som kan behövas. Ofta behövs inga särskilda tillstånd men det kan dock vara möjligt att privatpersoner eller företag kräver att det finns ett sekretessavtal för att de ska anlita företaget. Om man ska städa i vissa utrymmen kan det finnas krav på att man ska ha vissa kunskaper för att få städa. Det kan till exempel röra sig om städning inom kärnkraft eller liknande. Då kan det också finnas krav på att vissa regler ska uppfyllas gällande vilka kemikalier som ska användas och även kring andra aspekter av städningen.

Busenkel bokföring för din städfirma, till fast pris! Läs mer om Dooers erbjudande.

Städning och rutavdrag

Städning räknas som en hushållsnära tjänst, och det innebär att privatpersoner kan göra avdrag på skatten för arbetskostnaden vid städning i deras hem. Detta kallas rutavdrag, och har sedan det infördes lett till att städfirmorna i Sverige blivit betydligt fler. Om din firma städar i privatpersoners hem eller fritidsboenden, och kunden har rätt till rutavdrag, kan du dra av upp till halva arbetskostnaden direkt på fakturan. Sedan ansöker du hos Skatteverket om att få mellanskillnaden därifrån. Mer information om rutavdraget finns i filmen ovan, och i faktarutan här intill.

Städutrustning

Rutavdraget

Rutavdraget är ett skatteavdrag på hushållsnära tjänster, alltså olika typer av arbetsuppgifter i hemmet. Akronymen rut står för “rengöring, underhåll och tvätt”.

Det är privatpersoner som använder rut, men det är du som näringsidkare som gör avdraget direkt på fakturan. Den summa som du har dragit av kan du sedan begära från Skatteverket, under förutsättning att din kund har rätt att utnyttja avdraget. Kunden får göra avdrag för maximalt halva arbetskostnaden. Det maximala belopp som kan dras av är 25 000 kronor för personer under 65 år, och 50 000 kronor för personer över 65.

Kunden måste informera dig om de redan har utnyttjat en del av avdraget under året, för att du ska kunna göra rätt avdrag på fakturan som du skickar till kunden. Avdrag kan endast göras för arbete i bostäder, till vilket fritidshus också räknas. Om din firma städar arbetsplatser eller offentliga miljöer kommer ni inte att kunna använda rutavdraget.

Det finns en undre gräns för att kunna använda rutavdraget. Den som anlitar ditt företag måste ha betalat tillräckligt i skatt under inkomståret. Den exakta gränsen varierar, men det krävs en inkomst på ungefär 25 000 kronor i månaden för att kunna göra fullt avdrag.

Om du är osäker på om kunden har betalat tillräckligt mycket i skatt, eller om den har köpt ruttjänster hos andra företag så att det inte finns avdragsmöjlighet kvar, be då kunden om ett intyg från Skatteverket.

Om du använder ett ekonomiprogram kan du skapa en xml-fil som laddas upp till Skatteverket, vilket gör det enkelt att anmäla användande av rutavdrag. Specificera arbetskostnaden separat, eftersom det bara är denna du kan får ersättning för.

Saker du bör tänka på

 • Tänk igenom, innan du startar ditt städföretag, vilken typ av städning du vill utföra. Det finns flera typer av städning.
 • Det är också bra att först marknadsföra och skaffa kunder innan du köper in massor av utrustning. Då kan du enkelt köpa in saker som behövs, och minskar risken för att du köper in fel typ av produkter, som blir stående oanvända.
 • Städningen underlättas av materialet du använder men den blir inte bättre om du själv inte har rätt kunskaper. Städning är något man måste kunna, och om du inte vet var vissa redskap ska användas samt vilka medel som ska användas var blir städningen inte bra oavsett om du har dyra maskiner eller inte.
 • Det är bra att alltid se till att ha en personlig kontakt med kunder. Se till att allt omkring städningen är tydligt så att det inte kommer några överraskningar i efterhand.
 • Sätt högre priser i företagets start. Detta ger utrymme att skapa erbjudanden, rabatter och andra förmåner.
 • Börja jobba ensam och arbeta så mycket du orkar. Om du börjar anställa personal tidigt kommer du snart att ha för höga personalkostnader i förhållande till det antal kunder du har.
 • När det blir dags att anställa, kontakta Arbetsförmedlingen. Även om de inte alltid är bäst på att hitta personal samarbetar de gärna med företag som vill expandera, och att kontakta dem kan ge ditt företag förmåner. Fundera också på att omvandla företaget till ett aktiebolag, om du tidigare har drivit det i form av en enskild firma.
 • Använd dig inte av förmedlingstjänster. De tar betalt för att förmedla kontakten, vilket gör att det i slutändan kostar nästan lika mycket som det smakar.