Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier i andra företag (så kallade dotterbolag), ofta har holdingbolag som syfte att ha kontroll över dotterbolagen. Att starta holdingbolag kan vara både lönsamt och givande men det är inte rätt val för alla. I den här artikeln beskriver vi grundläggande fördelarna med att starta och driva ett holdingbolag samt vad du bör tänka på.

Fördelar med att ha ett holdingbolag

Som vi nämnde finns det flera fördelar med att starta holdingbolag. En av de främsta fördelarna är att dotterbolag som ägs av holdingbolaget kan säljas skattefritt under vissa förutsättningar. Om du inte vill sälja hela din verksamhet utan endast en del av den så underlättar det mycket att ha ett holdingbolag med dotterbolag då man bara behöver sälja de specifika dotterbolaget istället för att sälja en del av ett helt aktiebolag. För dig som har ett större företag kan ett holdingbolag vara ett väldigt effektivt sätt att sprida din risk. Genom att överlåta de olika delarna av verksamheten till olika dotterbolag och låta dem specialisera sig på just det området får du enkelt en överblick.

På samma gång så undviker du att problem inom ett område påverkar andra delar av verksamheten. Man har också möjlighet att resultatutjämna mellan de olika dotterbolagen om en del av verksamheten går med vinst medan en annan del går med förlust. De olika bolagen kan antingen låna till varandra eller lämna koncernbidrag. Det är också möjligt att föra upp pengar från ett dotterbolag till ett holdingbolag utan att behöva betala någon inkomstskatt förutsatt att dotterbolaget är ett onoterat aktiebolag. Om man har flera helägda dotterbolag kan man även kvitta vinsten i ett av bolagen mot förlusten i ett annat bolag.

Viktigt att tänka på

Ett holdingbolag är alltid ett aktiebolag och för att skapa ett aktiebolag så behöver man betala en avgift på drygt 50 000 svenska kronor, så det är alltså den lägsta investeringen för att starta ett holdingbolag. Dessa pengar utgör kapitalet i ditt holdingbolag och måste komma från privata beskattade pengar. I övrigt så är det relativt enkelt att starta ett holdingbolag, mycket av formalian som krävs kan man göra själv eller med hjälp av en revisor. Efter registreringen krävs också att holdingbolaget äger aktier i minst ett dotterbolag. Det är inget krav på att ditt holdingbolag ska vara registrerat i Sverige.
Starta holdingbolag
Däremot så måste ditt holdingbolag vara beläget inom EU om du planerar att skapa holdingföretaget för att sälja ett eller flera dotterbolag. Att sälja sitt dotterbolag till holdingbolaget kanske låter som en enkel affär men så är inte fallet. Du som är intresserad av att göra den här typen av affär bör se till att ha professionell hjälp. Om du planerar att flytta från Sverige i samband med försäljningen av dotterbolag är det en stor fördel om holdingbolaget är registrerat utanför Sverige (men inom EU), annars kan du bli skattskyldig i Sverige. Om du vill starta bolag utomlands måste du såklart även tänka på att bolaget faktiskt drivs från respektive land och inte från Sverige.