En ort behöver inte vara särskilt stor för att det ska finnas en marknad för ett eller flera gym. Proffsig träningsutrustning är dyr och därför är det rimligare för nästan alla att dela den med andra och träna på en anläggning med et bra utbud av hantlar och maskiner. I den här texten kommer vi att gå igenom några av de saker du bör tänka på ifall du funderar på att starta gym.

Ta reda på vilka bestämmelser som gäller

Starta gymAtt starta gym får räknas som en relativt okomplicerad affärsidé. De behöver inte förklara för någon vad det är för produkt. Alla vet redan att de behöver träna och att man på ett gym för bra förutsättningar för just detta. Det är inte i alla lokaler det passar med den typ av kundgenomströmning som ett gym har men när du väl hittat en är det egentligen bara att börja om du har tillräckligt med kapital att investera. Du måste dock möta de krav som gäller för hygien och städning. Det är miljöförvaltningen på kommunen som ser till att att detta sköts på ett rimligt sätt.

Risken för smittspridning är en av anledningarna till att extra hänsyn måste tas vid planläggning av städning och hygienutrymmen. Ta gärna kontakt med miljöförvaltningen innan du bygger dusch och tvättutrymmen i lokalen så att du kan vara helt säker på att du följer alla de rådande bestämmelserna samtidigt som du skapar en bra kontakt med dem som sedan ansvarar för att se ifall du följer reglerna. Ett gym får inte störa angränsande verksamheter eller människor som bor i samma fastighet. Ofta blir det klagomål på hög musik och ljud från tunga hantlar som släpps i golvet. Att ljudisolera gymlokalen kan innebära att man slipper problem längre fram.

Investeringar och specialisering

Att starta et gym kräver en hel del pengar. Oftast betalar du åtminstone en kvartalshyra i förskott till fastighetsägaren och att köpa eller hyra alla redskap och maskiner kräver ekonomiska resurser som man alltså måste ha innan man börjar få intäkter från verksamheten. Det startas många gym i Sverige och en del går faktiskt i konkurs. Affärsplanen bör bygga på analytiskt arbete och inga glädjekalkyler. Finns det kundunderlag i det område där gymmet är beläget? Ofta är det klokt att välja lokal så att så många som möjligt kan ta sig dit till fots och det är bra om det är en bit till närmsta konkurrent.

Ett gym kan antingen ha en ganska snäv målgrupp eller vända sig mot alla som är intresserade av träning. Vad som passar bäst beror mycket på vad du som gymägare har för inriktning på din egen träning och på vad du kan bidra med kunskapsmässigt. Har du redan ett bra kontaktnät inom en särskild grupp av träningsintresserade kan det vara en anledning att nischa verksamheten mot dem. Är branschen konkurrensutsatt på orten i fråga måste gymmet sticka ut från mängden i något avseende. Kanske genom särskilda faciliteter som attraherar dem som ingår i målgruppen. Bra erbjudanden är viktigt, särskilt i början.