Besitter du kunskaper om förvaltning och drömmer om att bli näste Warren Buffet? För många är det en dröm att starta fond. Du måste vara beredd att ge dig in på en marknad med tuffa villkor där endast den som har en bra förvaltningsstrategi kan bli rikligt belönad. Här kan du lära dig mer om tillstånd och annat som krävs inom fondbolagsbranschen.

Vilka tillstånd behövs för att starta fond?

Starta fondEtt första steg när du startar en fond är att besitta kunskap och ett visst kapital. Dessutom krävs en välgrundad förvaltningsstrategi och en stor dos uthållighet. Vilken myndighet tillhandahåller tillstånd för att starta fond? När du vill bedriva den här typen av verksamhet är det Finansinspektionen (FI) som du ska vända dig till. Enligt 1 kap. 4 lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) så är det endast FI som kan ge det tillstånd som din fondverksamhet behöver. Ditt fondbolag måste ha en styrelse, dennas kompetenser spelar en mycket viktig roll för att din ansökan ska tas i beaktning. FI är måna om att styrelsen måste ha erfarenhet och adekvat utbildning för att bedriva fondverksamhet.

Hur mycket kostar det att starta en fond? FIs avgift för ansökan ligger på 350 000 kr för ett svenskt aktiebolag och 150 000 kr för AIF-förvaltare. Man beräknar att handläggningstiden är ungefär fem månader, det gäller alltså att ha tålamod! Förutom kapital och styrelse så har du behov av vägledning av en kompetent jurist. Du kan själv författa din ansökan och sköta kontakterna med FI, men regelverket är komplext och en jurist hjälper dig att skapa en välfungerande verksamhetsplan. När ansökan väl är inskickad så kommer den sannolikt att behöva kompletteras, FI är till stor hjälp i den här processen.

Vad behövs för att starta ett fondbolag?

Förmodligen funderar du som vill starta en fond över hur mycket kapital som behövs. Att starta en fond är en kostsam historia, räkna med att du kan komma att behöva en miljon kr endast för fondbolagets drift. Dels kommer du att behöva finansiera de avgifter som ditt fondbolag kräver i form av administrativa avgifter och personalkostnader, dels behöver du uppbackning för investeringskapital. För själva fondbolaget är en av de största utgifterna personalkostnad. Enligt lagen kan du inte driva en fond på egen hand, ni behöver vara minst två för att kunna genomföra vissa arbetsuppgifter. Dessutom tillkommer kostnader för back office, det är vanligt att nystartade fondbolag lägger ut detta administrativa arbete hos externa aktörer.

Andra kostnader som brukar läggas ut externt är efterlevnadsregler (compliance) samt intern och extern revision. Därutöver måste du kunna finansiera sådant som lokalhyra, IT-support, konsultutgifter samt diverse avgifter till myndigheter och depåbanken. Dessutom behöver du marknadsföra din fond och betala för utrustning. När du väl fått tillstånd att bedriva fondverksamhet från FI så kommer du även behöva en betydande summa kapital. Kapitalkravet för att starta en fond ligger nämligen på över 1 000 000 kr, denna summa håller i dagsläget på att ses över och kommer med största sannolikhet att höjas betydligt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att för att starta en fond som går med vinst behövs såväl gott om tid som rejält med pengar!