Historiskt sett har det alltid varit lönsamt att investera i fastigheter. Ett fastighetsbolag äger i regel många fastigheter med bostäder och/ eller lokaler för olika typer av verksamhet. Dessa hyrs sedan ut. Företagen kan vara både allmännyttiga och privata. I den här texten ska vi koncentrera oss på hur man själv kan gå till väga för att starta fastighetsbolag i lite mindre skala.

Förvärva en eller flera hyresfastigheter

Att starta fastighetsbolag handlar om att tillhandahålla utrymmen som företag eller hushåll är beredda att betala för. Bolaget behöver alltså äga fastigheter och det säger sig självt att det krävs en del resurser för att man ska kunna verka i den här branschen. Det ska dock sägas att det är förhållandevis enkelt att låna även stora belopp om man kan visa att man har förutsättningar att utveckla och förvalta eller kanske till och med bygga fastigheter för detta ändamål. Fastigheten i sig är en god säkerhet vilket gör att du kan få ett förmånligt lån och själva affärsidén; att hyra ut bostäder och lokaler, är oftast mycket gångbar.

Hyresfastigheter säljs ofta med hyresgäster, då kan man enkelt beräkna vilka intäkter man kommer att ha. Många tar dock sina första steg mot ett fastighetsbolag i och med att de gör om en fastighet de förvärvat till ett förmånligt pris. Det kan till exempel handla om att bygga flera små lägenheter i en industrilokal. När fastigheten genererar intäkter investeras i dessa i nästa projekt. Fastighetsbolag är inte en bolagsform utan verksamheten drivs i regel som aktiebolag eller ekonomisk förening. Som förvaltare av hyresfastigheter har man ett långtgående ansvar för standarden och det kräver att man alltid har de resurser som behövs ifall något oförutsett händer med en fastighet i bolagets bestånd. Bra försäkringar är viktigt!

Hur blir man framgångsrik i fastighetsbranschen?

Starta fastighetsbolagAtt ha möjlighet att teckna förmånliga lån är en av nycklarna till att tjäna pengar på fastigheter. Det är också så viktig med hög beläggning, helst ska alla bostäder och lokaler som tillhandahålls vara uthyrda. För att uppnå det gäller det att förstå den lokala marknaden och se till så att utbudet motsvarar de behov som finns. Är det bostadsbrist har man ett gyllene läge men olika fastigheter lämpar sig, på grund av bland annat läge, olika bra för olika typer av boende. Det gäller att träffa rätt med sin bedömning när man bestämmer sig för vilken eller vilka målgrupper man ska satsa på.

Att kunna bedöma fastigheters värde utifrån framtida renoveringsbehov är mycket viktigt. Fastighetsbolag sysslar dock inte bara med investeringar utan även med service. Om hyresgästerna inte är nöjda med vad det får för sina hyrespengar har de givetvis möjlighet att säga upp sina kontrakt och flytta. Ett fastighetsbolag ansvarar för att sådant som avfallshantering, snöröjning och bullernivåer aldrig blir ett problem för hyresgästerna eller husets grannar. Det är miljöförvaltningen som med stöd i miljöbalken kontrollerar att fastigheter sköts enligt de många gällande reglerna. Det är tyvärr vanligt att hyresgäster och fastighetsbolag hamnar i konflikt på rund av att någon av parterna inte lyckats fullfölja sina förpliktelser.