En ekonomisk förening är en organisation som bedriver ekonomisk verksamhet som dess medlemmar aktivt deltar i och drar nytta av. Syftet med att starta ekonomisk förening är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom föreningens verksamhet. Bostadsrättsföreningar och idrottsföreningar är exempel på ekonomiska föreningar. Läs vidare för att få veta mer om fördelarna med ekonomiska föreningar och vad som krävs för att starta en egen ekonomisk förening.

Vad krävs för att starta ekonomisk förening?

Starta fastighetsbolagFör att starta ekonomisk förening krävs att man har minst tre stycken medlemmar, dessa kan vara både juridiska personer eller fysiska personer. De kan till exempel delta i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer eller arbeta i föreningen. Det kan också finnas medlemmar som inte är aktiva utan som bara betalar medlemsavgiften, dessa kallas för investerande medlemmar och räknas inte till de tre medlemmarna som krävs för att starta föreningen. Utöver det behöver den ekonomiska föreningen också ha en revisor samt en styrelse på minst tre personer som representerar medlemmarna och ansvarar för verksamheten. Både styrelsen och revisorn väljs under en föreningsstämma.

En föreningsstämma är ett årligt möte där varje medlem i den ekonomiska föreningen har rätt att delta och varje medlem har en röst. En ekonomisk förening måste registreras hos bolagsverket och blir i samband med det en juridisk person och tilldelas ett organisationsnummer. Definitionen av en ekonomisk förening är att den bedriver ekonomisk verksamhet och främjar medlemmarnas ekonomisk intressen så det är krav att ha det som syfte för att man ska få kalla sig en ekonomisk förening. Ekonomiska föreningar är också bokföringsskyldiga och måste skicka in sina årsredovisningar till Bolagsverket. Detta gäller även om ingen, eller mycket lite, verksamhet bedrivs av föreningen.

Fördelar med en ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en trygg företagsform där ingen av medlemmarna, varje sig de är juridiska eller fysiska personer, kan förlora mer än vad de har investerat i föreningen. Dessutom jobbar föreningen med att främja sina medlemmars ekonomiska intressen vilket har klara fördelar. Detta kan till exempel innebära att den ekonomiska föreningen förhandlar om rabatter och andra erbjudanden för sina medlemmar, att de erbjuder tjänster som medlemmarna använder eller att medlemmarna arbetar inom föreningen. Många tror felaktigt att en ekonomisk förening inte kana vara vinstdrivande i sig själv men så är inte fallet, däremot kan inte kreditupplysningsföretag ge någon kreditvärdighet till ekonomiska föreningar.

Ytterligare en ekonomisk fördel med den här typen av organisation är att en ekonomisk förening får använda sig av brutet räkenskapsår vilket kan underlätta om föreningen driver en verksamhet som är säsongsbunden. En ekonomisk förening kan även starta dotterbolag som utför en del av verksamheten om man inte anser att den verksamheten bör vara del av föreningens huvudsakliga arbete eller om föreningen vill minska sin ekonomiska risk. Utöver det är det här en demokratisk företagsform där de flesta medlemmar både deltar aktivt och har lika många röster i föreningsstämman. En ekonomisk förening bygger på gemensamt ansvar och kan vara mycket fördelaktig för dess medlemmar.