Om du är en företagare som vill bredda din verksamhet så är det ofta en god idé att starta dotterbolag. Detta är i många fall en mer fördelaktig lösning än att bilda ett nytt separat aktiebolag. Dotterbolag ingår i en struktur med minst två företag, där moderbolaget kontrollerar det underliggande bolaget. Här ska vi titta närmare på vilka tillstånd som krävs och vilken bolagsform som är aktuell för den här typen av verksamhet.

Att välja bolagsform för ett dotterbolag

Starta dotterbolag

För dig som ska starta dotterbolag är en av de viktigaste frågorna vilken bolagsform man bör välja. Det utmärkande för ett dotterbolag är att det ingår i en struktur med minst två företag. Det som skiljer bolagsformen från ett fristående företag är ägarförhållandena där moderbolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget. Oftast sker detta inflytande genom att moderbolaget kontrollerar över 50% av rösterna i ledningsorganet eller styrelsen i det eller de företag som det har under sig. Ägandet kan dock även ta sig andra uttryck än att det kontrollerande bolaget har inflytande genom en majoritet av rösterna. Detta inflytande kan även ske genom olika underliggande avtal eller förhållanden som gör att moderbolaget på ett självständigt sätt utövar inflytande över dotterbolaget.

Naturligtvis så kan du välja att starta ett nytt aktiebolag, men ett AB är långt ifrån den enda bolagsform som ett dotterbolag kan ha. Bolaget kan vara ett kommanditbolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening. Det finns fördelar och nackdelar med alla bolagsformer, vilken du väljer beror på ditt företas verksamhet. Fördelarna med att starta ett dotterbolag är många. Du kan föra över aktiekapital från moderbolag till dotterbolag. En annan fördel är att om ett av företagen går dåligt så kan ett annat bolag i din koncern täcka upp för dessa. För ett företag i uppstartsfasen kan det vara mycket fördelaktigt att ingå i en struktur med ett moder- och dotterförhållande, inte minst ur ett skattemässigt perspektiv.

Dotterbolaget kan behöva tillstånd och ackrediteringar

Om du redan driver ett företag och har tänkt starta ett dotterbolag så är du medveten om att en F-skattesedel ofta inte räcker för att sätta igång med verksamheten. Beroende på vilken bransch ditt företag ska verka inom så kan du behöva olika tillstånd, behörigheter och ackrediteringar. Kanske ligger ditt blivande dotterbolags verksamhet långt ifrån den som moderbolaget bedriver? Moderbolag och dotterbolag behöver inte vara verksamma inom samma område, detta kan dock ställa lite högre krav på dig som driver bolagen. Att ha koll på de tillstånd och pappersarbete som behövs för att verksamheten ska bedrivas på ett lagligt sätt är ditt ansvar.

De olika tillstånden är så många att de är omöjliga att kortfattat redogöra för på ett heltäckande sätt. Ska du bedriva handel? Då behöver du ett så kallat kassaregister, en ansökan ska lämnas i så fall in till Skatteverket. Vissa yrkesgrupper som hantverkare och elektriker behöver behörighet för att utöva yrket. Ackrediteringar erhålls genom branschorganisationer. Din verksamhet kanske kommer behöva lagra och samla in personuppgifter? Då är det till Datainspektionen du ska vända dig för att få tillstånd för detta. Kommunen, Transportstyrelsen, Polismyndigheten och Kammarkollegiet är andra instanser som delar ut tillstånd till företag i olika branscher. När du startar ett dotterbolag så har du förmodligen en hel del erfarenhet i att utföra pappersexercis, den erfarenheten är en styrka.