Har man tillgång till kompetenta personer inom en speciell nisch kan det vara en bra ide att starta bemanningsföretag. Man kan även ha en bredd på sin personal och erbjuda olika typer av arbetskraft. Det krävs inga speciella tillstånd för att starta ett bemanningsföretag. Den här typen av företagande har blivit allt vanligare under senare år beroende på att företagare vill slippa arbetsgivaransvaret som följer med att anställa personal.

Att hyra personal

Starta bemanningsföretagAtt starta bemanningsföretag är en bra ide och troligtvis en allt vanligare anställningsform. Redan nu är intresset stort för den här typen av företagande och branschen är av den anledningen mycket intressant. De förändrade reglerna hos försäkringskassan banade vägen för bemanningsföretagen. Reglerna innebar att arbetsgivaren skulle stå för kostnaden under de första 14 dagarna i de fall den anställde var sjuk. Att anställa personal innebar alltså en ökad ekonomisk risk för företagaren. Även skatter och sociala avgifter ligger till grund för att företagare allt oftare hyr sin personal från diverse bemanningsföretag. Detta blir troligtvis den vanligaste typen av personal i framtiden; hyrd personal från bemanningsföretagen.

Att hyra sin personal är helt enkelt ett enklare sätt att bedriva företag. Företagaren slipper arbetsgivaransvaret och allt administrativt arbete som följer med att vara arbetsgivare. Detta är alltså bemanningsföretagens ansvar. Ett bemanningsföretag tar alla kostnader för sina anställda men tjänar också pengar då man hyr ut personal och konsulter. I de fall man ska driva ett bemanningsföretag är det en god ide att göra det som aktiebolag. Som aktiebolag är ingen personligt ansvarig i de fall det skulle uppstå någon form av tvister mellan företaget och beställare. Detta är även den tryggare företagsformen för att förebygga personligt ansvar vid eventuella olyckstillbud hos personalen.

Hyr ut dig själv!

Att starta ett bemanningsföretag behöver inte vara mer komplicerat än att man helt enkelt hyr ut sig själv. Har man detta som ide så behöver man inte registrera aktiebolag utan då räcker det att ha enskild firma. Du bör trots det tänka på att se över dina försäkringar. Undersök hos ditt försäkringsbolag vad som kan vara ett bra skydd för ditt företagande. I de fall du väljer att ha flera personer anställda bör du registrera aktiebolag för att slippa det personliga ansvaret i de fall något oförutsett skulle hända. Men varför inte börja med att hyra ut dig själv och se vart det leder?

Det finns olika anledningar till att vilja starta ett bemanningsföretag. Om man har planer på att hyra ut sig själv som konsult eller hantverkare så kan det vara den personliga friheten som är målet. Eller kanske man vill tjäna bättre än vad man tidigare gjorde som anställd? Man bör analysera vilka som är de verkliga drivkrafterna innan man drar igång sitt företagande. Utifrån en ordentlig analys kan man sedan avgöra vilken företagsform som är den rätta för bemanningsföretaget; Aktiebolag eller Enskild firma. Kanske är det flera involverade i starten av företaget och då kan det finnas ytterligare varianter av bolagsformer att titta på.