Har man tillgång till kompetenta personer inom en speciell nisch kan det vara en bra ide att starta bemanningsföretag. Man kan även ha en bredd på sin personal och erbjuda olika typer av arbetskraft. Det krävs inga speciella tillstånd för att starta ett bemanningsföretag. Den här typen av företagande har blivit allt vanligare under senare år beroende på att företagare vill slippa arbetsgivaransvaret som följer med att anställa personal.

De första bemanningsföretagen etablerade sig i Sverige kring millennieskiftet. Idag finns det bemanningsföretag i nästan alla branscher, även om det är betydligt vanligare inom vissa branscher än i andra.

Att hyra personal

Vårdpersonal från bemanningsföretagRedan nu är intresset stort för den här typen av företagande och branschen är av den anledningen mycket intressant. De förändrade reglerna hos försäkringskassan banade vägen för bemanningsföretagen. Reglerna innebar att arbetsgivaren skulle stå för kostnaden under de första 14 dagarna i de fall den anställde var sjuk. Att anställa personal innebar alltså en ökad ekonomisk risk för företagaren. Även skatter och sociala avgifter ligger till grund för att företagare allt oftare hyr sin personal från diverse bemanningsföretag. Detta blir troligtvis den vanligaste typen av personal i framtiden: hyrd personal från bemanningsföretagen.

Att hyra sin personal är helt enkelt ett enklare sätt att bedriva företag. Företagaren slipper arbetsgivaransvaret och allt administrativt arbete som följer med att vara arbetsgivare. Detta är alltså bemanningsföretagens ansvar. Ett bemanningsföretag tar alla kostnader för sina anställda men tjänar också pengar då man hyr ut personal och konsulter. I de fall man ska driva ett bemanningsföretag är det en god ide att göra det som aktiebolag. Som aktiebolag är ingen personligt ansvarig i de fall det skulle uppstå någon form av tvister mellan företaget och beställare. Detta är även den tryggare företagsformen för att förebygga personligt ansvar vid eventuella olyckstillbud hos personalen.

I de fall du väljer att ha flera personer anställda bör du registrera aktiebolag för att slippa det personliga ansvaret i de fall något oförutsett skulle hända. Men varför inte börja med att hyra ut dig själv och se vart det leder?

Bokföring behöver inte vara komplicerat. Dooer erbjuder smartare bokföring. Läs mer här.

Hyr ut dig själv!

Att starta ett bemanningsföretag behöver inte vara mer komplicerat än att man helt enkelt hyr ut sig själv. Har du detta som idé behöver du inte registrera aktiebolag – det räcker att ha enskild firma. Aktiebolag kan dock vara att föredra, exempelvis om du behöver göra stora investeringar i utrustning innan du kan komma igång. Ett aktiebolag är också mer förmånligt om du väljer att ta in anställda senare, men det finns inget som hindrar att du först startar en enskild firma, och sedan omvandlar den till ett aktiebolag när det blir dags att anställa.

Det finns olika anledningar till att vilja starta ett bemanningsföretag. Om du har planer på att hyra ut sig själv som konsult eller hantverkare så kan det vara den personliga friheten som är målet. Eller kanske vill du tjäna bättre än vad du gjorde som anställd? Om du har en specialistutbildning som marknaden efterfrågar har du goda chanser att just tjäna mer än vad du gjorde tidigare, alternativt arbeta mindre till bibehållen lön.

Man bör analysera vilka som är de verkliga drivkrafterna innan man drar igång sitt företagande. Utifrån en ordentlig analys kan man sedan avgöra vilken företagsform som är den rätta för bemanningsföretaget. Kanske är ni flera involverade i starten av företaget och då kan det finnas ytterligare varianter av bolagsformer att titta på.

Några ord på vägen

Oavsett om du tänker starta ett bemanningsföretag med en stor personalstyrka, eller vill börja med att hyra ut din egen kompetens, bör du formulera svar på följande frågor:

  1. Vilka mål har du med verksamheten? Är din målsättning att tjäna mycket pengar, att kunna förfoga över din egen tid, eller något annat? För att lyckas som entreprenör krävs det att du har ett tydligt mål.
  2. Vilka är dina kunder? Det är viktigt att ha en klar bild av marknaden innan du sätter igång, och att inte förlita dig på glädjekalkyler. Företagets utsikter att lyckas kan också variera beroende på om de tänkta kunderna finns i den privata eller den offentliga sektorn.
  3. Vad innebär det att driva ett företag? Om du inte har någon erfarenhet av företagande sedan innan bör du läsa på om bokföring, avtal och annat som hör företagandet till. Var inte rädd för att fråga andra om råd.
  4. Vad ska du göra själv, och vad kan du leja ut? Om du har en specialistkompetens är det bästa troligen att du använder denna så mycket som möjligt, och låter någon annan sköta din bokföring.
  5. Vilket pris ska du fakturera? För att komma upp i samma lön som du har som anställd måste du fakturerar mer per timme än vad du hade i timlön. Tänk på att du som egenföretagare ska betala dina egna sociala avgifter, och att du även kan behöva köpa in dator, telefon och liknande, samt betala hyra för kontorslokal om du inte arbetar hemifrån. Många fackförbund som organiserar egenföretagare har tagit fram riktpriser, som du kan utgå från. Tänk på att det kan finnas utrymme för att justera priset uppåt beroende på var i landet du är verksam, och på att det kan vara svårt att höja priset i framtiden om du lägger dig för lågt från början.

Vilka försäkringar behöver du? Se över ditt försäkringsskydd. Fråga ditt försäkringsbolag vad som kan vara ett bra skydd för ditt företagande.