Sammanfattning

  • Att starta företag kan vara ett sätt att förverkliga sina drömmar.
  • Det går ofta bra att börja i liten skala, exempelvis driva ett företag på fritiden, för att se om affärsidén fungerar.
  • Om du är arbetslös kan du få starta eget-bidrag.

Drömmer du om att starta företag?

Om man vill starta företag finns det en hel del man bör tänka på. För det första måste man veta vad man vill arbeta med och vad företaget ska göra. Dessutom måste man själv ta reda på om det krävs några särskilda tillstånd för det företag man avser driva. Man måste också ha grundläggande kunskaper om företagsekonomi och liknande för att kunna driva företaget.

Låt dock inte detta avskräcka dig. Det finns nämligen mycket hjälp du kan få. Den här artikeln innehåller råd och tips, men du kan också boka rådgivning på Nyföretagarcentrum i din kommun. Denna rådgivning är kostnadsfri.

Dags för något eget?

Har du tröttnat på ditt vanliga 9-5 jobb? Känns det som att du inte får utnyttja din potential där du jobbar nu? Längtar du efter att bygga upp något från grunden och jobba för dig själv istället för någon annan? Har du kanske redan en idé om en tjänst eller produkt som du kan sälja? Grattis! Då är du redan nu på god väg att bli egen företagare. Och du är knappast ensam, många drömmer om en tillvaro med större möjligheter att själva styra sin tid. Men vad behövs egentligen för att starta företag? Vad behöver du göra för att kunna ta steget och bli företagare?

Ett nystartat företag kräver mycket jobb, och du kommer troligtvis att behöva arbeta mer än en anställd, åtminstone i företagets uppstartsfas. Den största skillnaden mellan att vara företagare och att vara anställd är att du som företagare själv ansvarar för hela företaget. Ett bra uppstartsarbete är mycket värdefullt. Det är alltid bra att redan i förväg ha kollat upp kundunderlaget och börjat förbereda företagsstarten. Som företagare arbetar man med det man gillar, och man kan vara flexibel men man bör tänka på att man också kommer att behöva lägga en hel del tid på bokföring och liknande.

Att starta företag som anställd

Starta eget företagEtt sätt att testa en affärsidé är att starta i liten skala. Det går att driva ett företag på deltid, eller rent av på fritiden. Förvänta dig inte att bli rik på detta, men se det som en möjlighet att undersöka om du kan leva på intäkterna om du skulle driva företaget på heltid. I takt med att företaget går bättre och bättre kan du “växla ned” din vanliga anställning, och till slut kanske sluta helt.

Det ska dock påpekas direkt att den här möjligheten inte är tillgänglig för alla. Det är inte alla som har möjlighet att gå ned i deltid, och vissa arbetsgivare kan ha synpunkter på bisysslor. Det kan vara säkrast att kontrollera med arbetsgivaren innan du startar din verksamhet, även om du har tänkt driva ditt företag på kvällar och helger till att börja med.

Om du tänker göra just detta, alltså driva företaget på fritiden, får du vara beredd på att företaget kommer att ta större delen av din fritid i anspråk. Det rekommenderas därför inte om du har små barn.

Fördelarna med att driva eget

Det finns flera fördelar med att starta och driva ett eget företag. Om man varit arbetslös en tid kan detta vara steget tillbaka ut på arbetsmarknaden. Om man bor illa till eller om man inte har nära till kollektivtrafik kan det också vara en idé att starta ett företag som man kan driva hemifrån. På så sätt kan man säkra sin egen ekonomi samtidigt som man kan arbeta med något man gillar. Just att arbeta med det man verkligen tycker är roligt är också en av fördelarna som kommer av att driva eget. Då är det bara fantasin som sätter gränser.

En annan fördel med att driva eget är att man bli mycket mer flexibel. Man kan till exempel arbeta på mer flexibla arbetstider. Man kan ta semester när det passar och inte bara under en viss tid. Man behöver inte be någon annan om lov om man behöver vara ledig ett tag utan man kan ta ledigt så länge man ser till att arbetet görs i alla fall. Om man driver en egen firma kan man också välja mer fritt hur mycket man vill ta ut i lön. Man kan ena månaden ta ut lite mer, för att nästa månad ta ut mindre och så vidare.

Starta eget-bidrag

Det går att få bidrag för att starta eget företag. Det är dock inte alla som är berättigade till detta. Det så kallade starta eget-bidraget heter egentligen Stöd till start av näringsverksamhet, och kan ges till den som är arbetslös eller av annan anledning är i behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Personen som söker måste delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, vilket innebär att man också får tillgång till kurser och rådgivning. Mer om stödet finns att läsa här.

Frågor och svar

Vad behövs för att starta företag?

För att starta ett företag behövs egentligen bara en sak: en affärsidé. Det är dock viktigt att denna är förankrad i verkligheten. Ju större kunskap du har om marknaden, och om dina potentiella kunder, desto bättre. Testa också din affärsidé på andra – det kan vara dina kompisar eller företagsrådgivare. Det är sällan som en affärsidé är perfekt från början, och med input från andra kan den bli bättre.

Vad kostar det att starta företag?

Att starta ett företag kostar i allmänhet ingenting, men detta varierar beroende på vilken bransch det rör sig om. Att ta fram en produkt som ska säljas kan kosta en hel del, och det kan det också göra att hyra lokal, skaffa nödvändiga tillstånd, m.m. Därför kan det behövas extern finansiering, i form av ett banklån eller crowdfunding.

Vem kan starta företag?

Alla myndiga personer kan starta företag, om de inte har belagts med näringsförbud. Näringsförbud beslutas i domstol, om någon döms för ekonomisk brottslighet. Den som har näringsförbud får inte driva näringsverksamhet, vara bolagsman eller sitta i en företagsstyrelse.

Kan jag starta ett företag fast jag är anställd?

Ja, detta går för det mesta utmärkt. Bäst är dock att du kontrollerar med din arbetsgivare, för det kan finnas regler på ditt arbete som begränsar denna möjlighet. Om du driver ett företag och samtidigt är anställd ska du betala FA-skatt.