Sammanfattning

  • Startkapital är det kapital som krävs för att komma igång med verksamheten i ett företag.
  • Startkapital kan vara entreprenörens egna besparingar, lånade pengar eller medel som skjuts till av investerare.
  • Det finns sällan krav på startkapital i bolag, med två undantag: aktiebolag och kommanditbolag.
  • För att starta aktiebolag krävs ett startkapital om minst 50 000 kronor.
  • I ett kommanditbolag måste kommanditdelägaren bidra med ett startkapital om minst en krona.

Startkapital är det kapital som är nödvändigt för att starta en näringsverksamhet. Kapitalet behövs för att finansiera exempelvis lokal, inventarier och råvaror, och för andra kostnader som krävs för att komma igång med verksamheten.  

Ett av de vanligaste misstagen bland nya företagare, är att underskatta hur stor startkapital man behöver. Oftast gör du en budget kring vad du behöver köpa för att kunna starta din verksamhet, och hur mycket du kommer att tjäna när du börjar sälja dina tjänster eller produkter.

Det är alltid bäst att räkna i överkant när du beräknar hur stort startkapital du behöver, för utgifter brukar tillkomma. Dessutom kan det ta längre tid än du börjar sälja, och kunderna är kanske inte beredda att betala det pris du tänkt ta ut för din produkt. Dessutom ska du själv överleva under tiden, din egen lön må vara liten i början men den kan inte vara obefintlig. Så räkna på ett rejält startkapital även om det känns som en bromskloss för ditt företagande.

Hur får jag startkapital till min verksamhet?

Har du sparade pengar att använda som startkapital så har du naturligtvis riktigt bra förutsättningar. Men för många är det ett måste att få ytterligare finansiering, och då finns det ett antal alternativ att titta på. Börja med att höra dig för hos din bank om de kan tänka sig att ge dig ett lån. För vissa typer av affärsverksamheter går det att söka offentliga medel, och staten har också låneverksamhet för företagare. Det som kallas för riskkapital kan vara ytterligare en väg att gå. Om du kan övertyga en investerare att satsa pengar i ditt bolag, mot att denne får en andel i verksamheten, så har du möjlighet att inte bara få ytterligare startkapital utan förhoppningsvis även en persons kompetens och erfarenhet.

Ytterligare ett alternativ är att crowdfunda verksamheten för att få in startkapital. Crowdfunding handlar om att presentera sin affärsidé på nätet, för att de som är intresserade ska kunna investera i den.

Läs mer om crowdfunding här

Startkapital vid start av aktiebolag

För att starta ett aktiebolag krävs ett startkapital om minst 50 000 kr, eller motsvarande summa i euro. Denna summa bildar det s.k. aktiekapitalet. För att kunna starta ett aktiebolag ska aktiekapitalet betalas in på företagets bankkonto, och banken ska utfärda ett likvidintyg som visar att aktiekapitalet finns tillgängligt. De 50 000 kronorna är alltså inte en avgift – de ska användas för att finansiera företagets verksamhet, genom att möjliggöra inköp av råvaror, inventarier och annat.

Aktiekapitalet behöver inte bestå helt och hållet av pengar. Det kan också – till en viss del – utgöras av andra tillgångar som kan användas i verksamheten. Exempel på sådana tillgångar är maskiner, fastigheter eller patent. Denna typ av tillgångar kallas i sammanhanget apportegendom, och dess värde måste intygas av en auktoriserad och oberoende revisor.

Startkapital för övriga bolagsformer

  • I ett handelsbolag finns inget krav på startkapital. Däremot är delägarna personligen ansvariga för företagets skulder.
  • Enskilda näringsidkare behöver inte heller ha något startkapital, men även de är ansvariga för sin verksamhets skulder.
  • I ett kommanditbolag behöver inte komplementären gå in med något startkapital, medan kommanditdelägaren måste bidra med ett startkapital. Detta är dock högst symboliskt, eftersom det räcker med en krona.
  • För att starta en ekonomisk förening krävs att de medlemmar (tre eller fler) som grundar bolaget måste bidra med en kontantinsats eller en arbetsinsats.
Frågor och svar

Hur mycket startkapital krävs för enskilt firma?

Att starta en enskild firma, även kallat enskild näringsverksamhet, kräver inget startkapital. Bolagsformen passar dig som ska starta ett företag med dig själv som enda anställd. Att det inte krävs ett startkapital är en fördel, men tänk på att det inte heller finns en tydlig gräns mellan företagets ekonomi och din personliga dito. För att starta ett aktiebolag krävs minst 50 000 kronor i startkapital.

Hur mycket startkapital krävs för handelsbolag?

Om ni är två personer eller fler som vill starta företag ihop, men inte vill lägga ett startkapital som är handelsbolag en bra bolagsform. Då krävs som sagt inte att ni lägger in några pengar, men samtliga bolagstecknare är i samma utsträckning ansvariga för bolagets skulder.

Hur mycket startkapital krävs för aktiebolag?

Ni kan vara en eller flera som startar ett aktiebolag, men det krävs ett aktiekapital om minst 50 000 kr när ni startar det. Till skillnad från enskild firma och handelsbolag då ditt personliga ansvar för skulder är begränsat till aktiekapitalet.

Hur mycket startkapital krävs för kommanditbolag?

Att starta ett kommanditbolag är att starta en variant av handelsbolag, då det innebär ni är mer än en firmatecknare. Dock skiljer det sig i det att en person är obegränsat ansvarig för hela bolagets skulder, övriga är enbart ansvariga med sitt eventuella satsade kapital.

Vad händer om startkapitalet förbrukas?

Om aktiekapitalet i ett aktiebolag är på väg att förbrukas så bör styrelsen se till att det upprättas en kontrollbalansräkning. Visar det sig att det egna kapitalet håller på att ta slut så måste styrelsen avgöra om bolaget ska stängas ner eller om man ska försöka återställa aktiekapitalet.

Är startkapital en kostnad eller en intäkt?

Startkapital är varken en kostnad eller en intäkt. Om du startar ett aktiebolag ska det dock bokföras som en inkomst i de flesta bokföringsprogram.

Hur bokför jag mitt företags startkapital?

Om det rör sig om ett aktiebolag ska du bokföra aktiekapitalet på det konto där de kommit in. Om pengarna satts in på företagskontot ska du bokföra dem på konto 1930, har de kommit in på sparkontot ska de bokföras på konto 1931. Om pengarna har satts in innan företaget startats ska transaktionen bokföras på startdatumet.

I en enskild firma ska startkapital bokföras som egen insättning (konto 2018).