Sammanfattning

 • Starta eget-bidrag heter egentligen Stöd till start av näringsverksamhet.
 • Förutom pengar ingår olika typer av stöd och rådgivning.
 • Nivån på bidraget beror på den sökandes försäkringssituation.
 • Bidraget betalas ut av Försäkringskassan.
 • Ansökan om Starta eget-bidrag görs hos Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att ha en tydlig affärsidé, och en genomarbetad affärsplan, när man ansöker om bidraget.
 • Bidragets storlek varierar mellan 48 och 910 kronor per dag, beroende på vilka försäkringar man har.

Starta eget-bidrag eller stöd till start av näringsverksamhet

Starta eget-bidrag är det populära namnet på Stöd till start av näringsverksamhet. Ursprungligen är det ett aktivitetsstöd för att få fler arbetslösa i arbete. Att det kallas för “bidrag” är egentligen en smula missvisande. Det är nämligen flera saker som ingår i stödet, och det rör sig inte om ett rent penningbidrag.

Starta eget-bidragHar du planer på att starta eget? Att öppna eget är en spännande utmaning men som nybliven företagare har man även en hel del utgifter. Ett av de problem som nyföretagare tampas med är att det kan ta tid innan verksamheten blir lönsam. Du kommer fortfarande att ha ett behov av pengar att leva på och med eget företag kan du inte vara säker på att det kommer in pengar på kontot varje månad. Med ett starta eget-bidrag kan du dock få hjälp den första tiden innan du och ditt företag kan stå på egna ben. Är du arbetslös och har förutsättningar för att starta en egen verksamhet kan du ansöka om stöd från Arbetsförmedlingen. Förutom ekonomiskt stöd kan du även få annan hjälp.

Utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd

Stöd till start av näringsverksamhet, eller starta eget-bidrag, kan komma i två former: utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd.

 • Utvecklingsersättning betalas ut till den som är mellan 18 och 24 år gammal, inte har rätt till ersättning från A-kassan, och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program i Arbetsförmedlingens regi. Denna ersättning är ganska låg: den som inte har gymnasieexamen får 48 kronor per dag, den som gått ut gymnasiet får 142 kronor per dag. Den senare ersättningsnivån gäller även för den som är över 20 år. Utvecklingsersättningen är skattefri.
 • Den som uppfyller villkoren för A-kassa, eller är över 25 år gammal, får istället aktivitetstöd. Den som inte uppfyller villkoren för a-kassan får 223 kronor per år. Den som uppfyller villkoren för a-kassa får mellan 365 och 910 kronor per dag, de 100 första dagarna. Därefter är det högsta möjliga beloppet 760 kronor per dag.

För att Arbetsförmedlingen ska kunna avgöra om du har de förutsättningar som krävs för att driva företag ska du presentera en kostnads- och affärsplan. Tillsammans med konsulter som är ekonomiskt kunniga avgörs om du kan få ett starta eget-bidrag  för din affärsplan. Trots att du får ekonomisk hjälp är det ändå en risk att starta eget. Därför är det viktigt att delta i kurser och informationsträffar som anordnas. Det finns dessutom flera kunniga aktörer på marknaden som kan ge råd och stöd. NyföretagarCentrum är en av aktörerna som ger kostnadsfri rådgivning. För dig som inte är född i Sverige finns IFS som har rådgivningscentrum på flera orter i landet. Ett brett kontaktnät är bra att ha och tänk också på att både banker och intresseorganisationer kan ge råd och hjälp. Ta vara på alla möjligheter som finns till hjälp och rådgivning.

Det är Försäkringskassan som beräknar och betalar ut stödet, på samma sätt som när det rör annan aktivitetsersättning. Det är din sammanräknade försäkringssituation som avgör hur stort bidrag du har rätt till. I reda siffror kan det se ut så här:Affärsidé och affärsplan

 • Du som inte har rätt till a-kassa får 223 kronor om dagen. Detta förutsätter att du deltar på heltid i ett av Arbetsförmedlingens program.
 • Du som har a-kassa får starta eget-bidrag som följer ersättningsplanen för a-kassan. Detta innebär, om du deltar i ett Arbetsförmedlingens program på heltid, att du får en ersättning på mellan 320 och 680 kronor.
 • Om du har nått dina maxdagar kan starta eget-bidraget maximalt uppgå till 65 % av din ersättningsplan.
Frågor och svar om starta eget-bidrag

Vem kan få starta eget-bidrag?

För att få ekonomiskt stöd till att öppna eget ska vissa kriterier uppfyllas. Du ska vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös. Du ska dessutom vara inskriven som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Ungdomar som är inskrivna i jobbgarantin, funktionshindrade och personer som redan är arbetslösa har vanligtvis förtur.

Hur mycket kan man få i starta eget-bidrag?

Det högsta beloppet man kan få i bidrag är 910 kronor per dag. Om du uppfyller kraven för att få a-kassa eller är över 25 år kan du få lägst 365 kronor och högst 910 kronor per dag, under de 100 första dagarna. Om du inte har rätt till a-kassa och är 18-24 år får du mellan 48-142 kronor per dag.

Hur länge kan man få starta eget-bidrag?

Ett starta eget-bidrag kan du få i högst 6 månader men det finns möjlighet att få det förlängt. För att få det förlängt är kravet att till exempel något papper från myndighet har blivit försenat eller att du har varit sjuk.

Vem betalar ut starta eget-bidraget?

Starta eget-bidraget betalas ut av Försäkringskassan, och bidraget baseras på den sökandes försäkringssituation. Storleken på bidraget som betalas ut beror på vilka andra försäkringar den som söker är berättigad till.

Hur gör jag för att söka starta eget-bidrag?

Söker starta eget-bidrag gör du hos Arbetsförmedlingen. Kontakta din handläggare för att presentera en affärsidé och affärsplan. Det är viktigt att lägga ned extra arbete på dessa, och på presentationen av dem, eftersom de är viktiga för dina möjligheter att beviljas starta eget-bidrag.

Vilka starta eget-bidrag finns?

Utvecklingsersättning kan du som är mellan 18-24 år och deltar i ett arbetsmarknadsprogram vid arbetsförmedling få. Du ska då inte vara berättigad till a-kassa. Aktivitetsstöd heter det stöd som du som är berättigad till a-kassa eller är över 25 år får.

Behöver jag betala tillbaka starta eget-bidrag?

Du är inte återbetalningsskyldig om du mottagit starta eget-bidrag. Om du inte startar företaget som planerat eller om det avbryts innan programtiden har gått ut kan du bli tvungen att betala tillbaka pengarna för den tid som du inte har varit aktiv inom företaget.