Själva begreppet affärsmodell är ingen nymodighet, det har existerat sedan 1960-talet. Trots detta är det många som tycker att det är svårt att hålla isär detta begrepp från andra närbesläktade uttryck som affärsstrategi, affärsplan och affärsidé. En affärsmodell beskriver hur ditt företag skapar olika typer av värden. Den förklarar på ett teoretiskt och tydligt vis vad som är viktigt för att verksamheten ska inbringa inkomster. Enkelt uttryck så är den ett klargörande av hur företagets verksamhet fungerar. Man kan säga att en affärsmodell bygger vidare på företagets affärsidé. Den är en slags ritning som förklarar hur företaget ska tjäna pengar. Optimala affärsmodeller omfattar sådant som strategier för kundrelationer och värdeskapande. Den innefattar även företagets vision och resurser och processer som ligger till grund för att företaget ska vara vinstdrivande.
Affärsmodell
Varför ska ett företag överhuvudtaget ha en affärsmodell? Syftet med en sådan är att tydliggöra vad som är viktigt för att företaget lyckas. Affärsmodellen kan även skapa förståelse för företagets komplexa verklighet. Det kan vara svårt att beskriva sin affärsmodell på ett strukturerat och tydligt sätt. Man beskriver ofta affärsmodellen som en canvas där de olika delarna målas upp. Denna målarduk kan innehålla frågor som analyserar målgrupper, kundrelationer, distributionskanaler, intäktsström, kostnadsstruktur och leveransorganisation. Frågor som ”vad motiverar olika investeringar?” samt ”hur hanterar vi kundrelationer?” kan illustreras av affärsmodellen. Det är viktigt att komma ihåg att ditt företags affärsmodell är unik. Varje företag bygger sin verksamhet på egna unika resurser. Dessa resurser måste alltid koordineras på ett sätt så att det passar just din verksamhet. Det brukar inte rekommenderas att kopiera någon annans affärsmodell rakt av.

Vad beskriver en affärsmodell?

Affärsmodellen beskriver hur ett företag skapar värde. Den innefattar företagets vision och de resurser och processer som får företaget att rulla. Den beskriver hur de olika delarna i företaget arbetar för att organisationen ska lyckas med det som den föresatt sig.

Varför är affärsmodellen viktig?

Man brukar säga att det i grunden finns två skäl till att att företaget behöver en affärsmodell. Den behövs vid utvecklandet av nya produkter, tjänster eller idéer. Den är även användbar för att skapa förståelse för samt utvärdera och omvärdera den befintliga verksamheten.

Vad är en skalbar affärsmodell?

En skalbar affärsmodell fungerar även när företaget växer. Det är ett begrepp som innebär att företagets befintliga struktur inte behöver ändras trots tillväxt. Den gör med andra ord att företaget kan hantera tusentals kunder lika bra som när det var i uppstartsfasen och endast hade en handfull kunder.

Skillnaden på affärsmodell och affärsplan

Man kan säga att affärsmodellen beskriver hur företaget ska fungera och affärsplanen är beskrivningen för hur företaget ska nå det målet. En affärsplan är en tids- och aktivitetsplan för hur målet ska nås. Affärsplanen är helt beroende av affärsmodellen, man kan inte planera om man inte vet vad som är målet.

Skillnaden på affärsidé och affärsmodell

Affärsmodellen bygger vidare på det som är företagets kärna, affärsidén. En affärsidé ska kunna formuleras i några få meningar och svarar på frågorna: ”vad”, ”hur”, ”till vem” och ”varför”. När en affärsmodell ska sättas på pränt så tar den betydligt mer plats i anspråk. Den visar hur de olika delarna i företaget arbetar och är organiserade.