Sammanfattning

  • En affärsidé är en vision om en produkt eller tjänst.
  • Affärsidén är grunden som företaget vilar på.
  • Alla företag har en affärsidé, men det är inte alltid som den är klart formulerad.
  • En affärsidé behöver inte vara unik, men ju mer unik den är, desto större är sannolikheten att lyckas.
  • En affärsidé behöver inte vara perfekt från början – det går bra att starta verksamhet och utarbeta en bättre affärsidé allt eftersom.
  • Ofta skiljer man mellan mellan inre och yttre affärsidéer.

Affärsidén – verksamhetens kärna

Har du en vision om en tjänst eller en produkt som andra skulle kunna ha nytta av? Då har du kommit på en affärsidé! En sådan är den grund som företaget vilar på. Alla företag har en affärsidé även om den inte alltid är klart formulerad på papper. Den hjälper organisationen att hitta fokus och ta rätt beslut.

En bra affärsidé är nödvändig för att en kommersiell verksamhet ska lyckas. Den som ska starta ett företag har inte alltid en ny och revolutionerande produkt, ofta rör det sig istället om en förbättring av en tjänst eller produkt som redan existerar. Att skriva ner sin idé på papper är ett utmärkt sätt att beskriva för sig själv – och för framtida kunder – vad verksamheten består av. Det gör det lättare att sälja in en vara eller en tjänst.

Affärsidé och entreprenörskap

Affärsidén är tätt sammankopplad med entreprenörskap. Definitionen av entreprenör varierar, men många anser att det är en individ som kommer med nya idéer. För att vara entreprenör, anser dessa, ska man med sin affärsidé bryta ny mark. Exempel på entreprenörer enligt detta synsätt är Elon Musk, Steve Jobs och Coco Chanel.

Andra säger att en entreprenör helt enkelt är en person som startar ett företag, alltså har en affärsidé. Oavsett vilken definition av ordet man väljer står det klart att affärsidén är intimt förknippad med idén om entreprenören. De riktigt kända entreprenörerna har ofta startat mer än en verksamhet, och har alltså haft flera affärsidéer. Kanske har dessa idéer uppstått till följd av varandra: en idé ger en annan, och en affärsidé kan också vara det som “blivit över” från en annan idé. Det kanske inte fungerar att sälja korv och hamburgare i samma kiosk, men däremot att sälja dem i var sin kiosk. Då kan man dessutom profilera de två kioskerna på olika sätt.

Starta företag utan affärsidé?

Går det att starta ett företag utan att ha en affärsidé? Nej, det går inte. Trots det är det inte helt ovanligt att så faktiskt sker.

Det är viktigt att ha en affärsidé när verksamheten startar, men affärsidén behöver inte vara perfekt. Faktum är att inget företag, hur framgångsrikt det än är, hade en perfekt affärsidé från början. Du kommer alltid att vara tvungen att slipa på din affärsidé: även om det är korv du brinner för kanske du kommer att behöva sälja hamburgare också i din korvkiosk för att gå runt. Men det kan också vara tvärt om. Du kanske behöver ta bort något för att få en verksamhet som fungerar och genererar intäkter som du kan leva på. Sådana här saker kan du inte veta förrän du har kommit igång med din verksamhet. Därför är det bättre att börja med en bra, eller kanske bara halvbra, affärsidé och sedan förbättra den. Sitt inte och vänta på att du ska komma på den perfekta affärsidén, utan kavla upp ärmarna och sätt igång! Detta är också något som betonas av Pär Svärdson, en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer inom e-handel, i klippet ovan. En intervju med honom finns att läsa här.

Inre och yttre affärsidéer

En affärsidé behöver inte vara unik. Det går att mot en kostnad använda ett beprövat koncept för att sälja produkter eller varor i eget namn, så kallad franchising. Många kedjor, som McDonalds, tillämpar detta koncept, och det är nog ingen som blir förvånad när vi säger att det kan vara mycket framgångsrikt.

Experter brukar skilja på inre och yttre affärsidéer. Den yttre varianten har fokus på företagets kunder och produkter. Den besvarar frågor som: Vilken är företagets kundgrupp och hur ser deras behov ut? Det handlar om att ta fram produkter eller tjänster som kommer att efterfrågas.

En inre affärsidé handlar om att lägga upp en plan för hur företaget ska organisera sig och klara av att konkurrera med företag i samma bransch. Affärsidéer ska helst kunna uttryckas på ett kort och kärnfullt sätt. En bra affärsidé är företagets styrka, den tydliggör dess unika kompetens!

Frågor och svar

Vad bör en affärsidé innehålla?

En bra affärsidé är en marknadsbeskrivning som beskriver de behov som produkten eller tjänsten ska tillgodose. Den formulerar vad företaget ska sälja. Den bör även ta upp vilka kunder som kan tänkas köpa produkten eller tjänsten samt var de finns rent geografiskt. Affärsidén ska klargöra vad som gör produkten eller tjänsten unik.

Varför är affärsidén viktig?

Det råder inte någon tvekan om att varje företag behöver ett tydligt mål och fokus. Affärsidén är viktig då den klargör syftet med företagets verksamhet och vision. Den är själva grunden som företaget kan luta sig mot och tydliggör varför företaget existerar.

Vad ska en affärsidé ge svar på?

En bra affärsidé ger svar på frågorna ”vad”, ”hur”, ”till vem” och ”varför”? Den visar vilken marknad företaget ska arbeta på samt vilka som är dess potentiella kunder. Den klargör företagets syfte och vilka behov som produkter eller tjänster ska tillfredsställa.

Hur kommer man på en affärsidé?

En del affärsidéer kommer som en blixt från en klar himmel, andra behöver hjälp på traven för att växa fram. En bra utgångspunkt är att fundera över vad just du är bra på och vad du brinner för. Ett annat vanligt sätt är att en blivande entreprenör letar upp en produkt eller tjänst som redan existerar och sedan förbättrar denna.

Hur vet jag om min affärsidé är bra?

För att veta om din affärsidé är bra så bör du testa den. Bolla gärna din idé med någon som är kunnig inom ekonomi eller marknadsföring. Glöm inte heller att fundera på hur marknaden och kundernas behov kommer att utvecklas i framtiden.