Poängen med marknadsföring är att hitta fler kunder som handlar av företaget, samtidigt som tidigare kunder behålls. För att på ett effektivt sätt skapa tillväxt krävs en plan, en marknadsplan. Det är som en karta över ett företags eller projekts marknadsföring över en viss tid. Marknadsplanen fokuserar på kunderna. Den behöver inte nödvändigtvis uttryckas i siffror (så som en affärsplan). Den ska vara mer strategisk. Marknadsplanen ska vara kort och göras i några få meningar så att den är lätt att komma ihåg. När den väl är nedskriven är den lätt att ge bort till alla som den berör: anställda, leverantörer, frilansare med mera. Det är ett bra sätt att få in flera bra utvecklande idéer till företaget och utvecklingen av den.

MarknadsplanFör att skapa en marknadsplan behövs tid för att tänka igenom alla punkter som ska vara med i den. Det är ett bra tillfälle att i stora drag komma fram till vad som är viktigt för att ett företag ska kunna lyckas. Olika företag behöver olika marknadsplaner och ska anpassas till vad företaget ska sälja. Det kan vara bra att börja med en eller två delar som verkar vara roligast. Det ger hjälp till att även få de mindre lockande delarna gjorda – för de är också viktiga att tänka till om. Alla delar i en plan av detta slag hänger ihop och när några punkter har gjorts, är det också lättare att förstå hur de hänger samman och göra en begriplig helhet.

Vad är en marknadsplan?

En marknadsplan är en strategi som på ett enkelt och genomtänkt sätt beskriver ett företags mål, hur det ska nå sina mål genom kommande aktiviteter inom marknadsföring. Planen ger möjlighet till ett helhetstänk och samordning. Genom en marknadsplan är det enklare att välja vad ett företag vill fokusera på och utveckla.

Varför är marknadsplanen viktig?

Marknadsplanen är viktig för att den på både lång och kort sikt strukturerar upp verksamheten i företaget. Du som företagare kan lätt gå tillbaka till planen och kontrollera att du själv håller på med rätt saker. Den är också viktig för att andra ska förstå det.

Vad bör en marknadsplan innehålla?

Planen ska alltid innehålla en beskrivning av vad du erbjuder, din målgrupp, hur du ska sälja och varför kunderna ska välja dig. Den ska innehålla mål, visioner och strategier. Tankar om uppföljning och utvärdering är också viktigt för att företaget ska kunna fortsätta. Det är lätt att hitta olika förslag på planer på nätet.

Måste man ha en marknadsplan?

Marknadsplan är inte tvingande enligt lagar och förordningar, men för företagets bästa kan man säga att det är ett måste. Alla företagare har någon form av marknadsplan i huvudet och det finns många fördelar med att även få ner den på pränt.

Hur ofta bör marknadsplanen uppdateras?

Beroende på företagets utformning kan behovet av uppdatering variera, men den bör utvärderas och uppdateras minst en gång per år. En uppdatering kan i det enklaste fallet innebära att man konstaterar att planen fortfarande håller. I andra fall står det vid en uppföljning klart att planen behöver revideras, för verksamhetens bästa.