UtdelningAktier ägs av själva ägarna i ett företag och man kan kalla dessa värdepapper för bevis på ägarandel. Detta innebär att när man handlar aktier blir man automatiskt delägare i ett företag. Rösträtten i årsstämman som sker en gång per år utgörs då beroende på om man har A, B eller C-aktier. Dessa är de vanligaste kategorierna och de indikerar hur stor ägarandel man har där A är störst och C är minst. Utdelning av ett företags vinst delas mellan alla delägare utefter hur stor ägarandel man har. Stabila företag har oftast även stabila utdelningar vilka sker en gång om året efter att man gjort klart sitt bokslut. Svenska bolag har oftast aktieutdelning på våren eftersom bokslutet då är klart.

Som aktieägare har man rätt till en andel både av vinsten företaget har i dagsläget och de kommande utdelningarna. Utdelning sker alltid i form av kontanter såvida inte styrelsen bestämmer något annat. De kan till exempel lägga fram som förslag att deras aktieägare bör återinvestera utdelningen i nya aktier och därmed generera mer kapital till företaget. Om företaget gör en stor intäkt genom att till exempel sälja av en del av verksamheten kan detta resultera i extra utdelningar till dess aktieägare. Har man enskild firma istället för aktiebolag kan man också välja att ta utdelning, vilket är detsamma som vinst, men då är det ägaren själv som väljer hur stor den summan ska vara och det är ägaren själv som tar emot hela vinsten.

När kan man göra utdelning?

Man kan göra en utdelning när bokslutet presenteras. Det vanligaste är att företag då presenterar hur mycket de kommer ha i utdelning just det året. I Sverige är det vanligtvis på våren eftersom bokslutet görs på vintern. Man kan även genomföra en utdelning om man fått in en stor summa i kassan som man hellre vill ge sina ägare.

Vem får utdelning?

Utdelning ges till delägarna i företaget. I aktiebolag behöver dessa delägare inte vara aktiva i företaget utan endast ha handlat med värdepapper på börsen. Är man ägare av aktier har man rätt till en del av företagets vinst både nu och i framtiden.

När betalas utdelning ut?

I Sverige betalas utdelningar i regel ut under våren men det kan ske under andra tidpunkter på året också. Den traditionella utdelningen presenteras av styrelsen efter bokslut. Sedan kan det tillkomma extra utdelningar oftast när ett företags aktieägare har ifrågasatt företagets utveckling.

Hur mycket kan man ta ut i utdelning?

I utdelning kan man välja att ta ut vinst, vanligtvis den årliga vinsten. Som aktieägare kan man bestämma om man vill att pengarna ska ligga kvar i företaget till nästa år eller om man vill ha det själv. Det finns ingen gräns på utdelning.

Vad är skatten på utdelning?

Man skattar 20 % av utdelningen och det är därför många som hellre tar utdelning än betalar ut lön till sig själv då man måste betala mellan 30 och 60 % beroende på hur mycket man tjänar. Detta presenterar man hos Skatteverket och Bolagsverket.