LönAtt ha anställda kommer med ett stort ansvar, ett av dessa är naturligtvis att lönerna ska behandlas och betalas ut på rätt sätt. När du anställer behöver du se till att den anställde är informerad om vilken lön som gäller och vilket datum som lönen kommer att betalas ut. Som arbetsgivare kan man själv bestämma vilket datum som ska gälla, men vanligast är att pengarna betalas ut den 25:e varje månad. Om man inte är bunden till något typ av hängavtal eller kollektivavtal kan man i princip komma överens om vilka löner som helst, annars finns bestämmelser och regler som man måste följa. Det är viktigt att man ser till att föra tydliga och detaljerade tidsrapporter över sina anställda, t.ex. för att se om någon har varit sjuk eller om semester har förekommit.

Ett mycket vanligt exempel på hur löner betalas ut är att de anställda får sin lön månaden efter att den har tjänats in. Ett exempel på detta är att om en anställd arbetar från 1-31 december så betalas den intjänade månadens lön ut i slutet av januari. Om den anställde skulle vara sjuk eller ha någon form av frånvaro under december så kommer denna avvikelse att synas på utbetalningsspecifikationen månaden efter. Som arbetsgivare får man dock själv bestämma om detta är något man vill anamma till sin egen verksamhet eller om man vill använda nåt av de många andra förslag och tillvägagångssätt som finns att använda sig av. Återigen är det dock viktigt att alla inställda är väl informerade om vad som gäller och om de anställda sköter sin tidsrapport själv, behöver dessa fyllas i ordentligt och även kunna kontrolleras.

Vad kostar det att betala ut lön?

Det smidigaste sättet att räkna ut vad en anställd kostar är att använda sig av en lönekalkylator online. Som företagare behöver man ha koll på arbetsgivaravgiften, som utgör 31,4 % av den anställdas bruttoinkomst. Därefter ska även semester räknas in och eventuella förmåner.

Vad är minimilönen i Sverige?

Till skillnad från många andra länder så finns det ingen lag i Sverige som säger hur låg den lägsta lönen som betalas ut får vara. Har man en verksamhet som erbjuder kollektivavtal finns det vissa regler som man behöver följa, men utöver detta är lönen en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställda.

Vad är medellönen i Sverige?

Vad medellönen i Sverige ligger på skiljer sig otroligt mycket beroende på vilken bransch man talar om. Chefer inom exempelvis finansvärlden kan ha en medellön på 120 000 kronor, medan medellönen för en kundtjänstmedarbetare ligger på cirka 19 500 kronor.

Vid vilken lönenivå ökar skattesatsen?

Skatten ökar ju mer man tjänar. Om lönen ligger över 37 675 kronor i månaden så tillkommer en statlig inkomstskatt som utgör 20 % av det intjänade beloppet. Utöver dessa 20 % behöver man givetvis fortfarande betala den kommunala skatten på cirka 32 %.

Finns det ett viss datum lönen måste betalas ut?

Nej! Det finns inga regler eller lagar som säger när en arbetsgivare måste betala ut lönen. Som arbetsgivare får man alltså själv bestämma ett datum, och även om lönen ska betalas ut en eller flera gånger under samma månad som är vanligt i bl.a. byggbranschen som har lön för två veckor åt gången.