FakturaDet är viktigt att ha koll på fakturering som företagare. Direkt kopplat med en leverans bör företagaren med en gång datera och skapa en faktura. I många program kan man fritt välja fakturadatum och om man ska skicka en faktura vid ett senare tillfälle är det bra att välja det. Det är dock bra om fakturan kan skickas med så kort tidsfrist möjligt och det bör finnas pengar på företagskontot så att eventuella fakturor kan betalas. Även vid kontantförsäljning skrivs kvitto eller faktura. Då kvitteras betalningen på kvittot eller fakturan. Alla fakturor ska numreras i kronologisk ordning och de ligger sedan bakom för företagets redovisning. Det är därför mycket viktigt att ha ordning på alla dessa så att företagets siffror stämmer. Det kan annars uppkomma frågetecken hos olika myndigheter.

Hos många företag finns krediter. Då skickar man en faktura till kunden där villkoret för betalning kan vara 10 dagar. Då får kunden 10 dagars kredit. Detta antal kreditdagar räkas från fakturans datum, tills förfallodagen kommer. När ett företag ger en sådan kredit måste företaget själv lägga ut sitt kapital till dess att kunden betalar fakturan. Ofta kan det vara ett konkurrensmedel att erbjuda längre kredittid. Om man har ett nystartat företag har man troligen inte så högt kapital. Ju mer kredittid företaget erbjuder, desto mer behöver företagets kontokredit utnyttjas. En kontokredit kan bli mycket dyr i längden eftersom företaget får betala ränta när krediten används. Det är därför alltid bra att undersöka om det är lönt att erbjuda långa kredittider vid fakturering.

Vad skall en faktura innehålla?

En faktura ska bland annat innehålla det datum då fakturan är utställd. Det måste också finnas ett fakturanummer samt säljarens och köparens adress. Säljarens momsregistreringsnummer är även det en sak som ska vara med samt eventuellt köparens momsregistreringsnummer i vissa fall. Dessutom ska beloppet vara med.

Finns det en lagstadgad fakturaavgift?

Det finns ingen lagstadgad fakturaavgift och detta kan bara tas ut om det avtalats att en sådan tillkommer. Om företagaren lägger på en faktureringsavgift utan att detta avtalats, behöver kunden inte betala den, och det är inget företagaren kan begära i efterhand.

Kan jag lägga på påminnelseavgift på fakturan?

Om det finns ett avtal om att påminnelse ska få tas ut vid försenad betalning får man lägga på en påminnelseavgift på 60 kronor när man skickar en betalningspåminnelse. Om kunden kan bevisa att fordran betalats i tid ska dock denna påminnelseavgift tas bort.

Hur kort betaltid kan jag sätta på fakturan?

Hur kort eller lång betaltid man kan sätta på fakturan är individuellt. Detta kan avtalas med varje kund eller klient som anställer företaget. Man kan kräva att beloppet ska betalas samma dag, efter en vecka, efter 10 dagar eller efter längre tid.

Kan jag skapa mina egna fakturor?

Som egenföretagare kan man skapa sina egna fakturor så länge man har F-skattsedel eller motsvarande. Man måste också se till att fakturan innehåller alla de beståndsdelar som behövs för att fakturan ska kunna betalas, samt vad som innefattas i beloppet fakturan gäller.