Ett bokslut i affärssammanhang betyder att man årligen sammanställer bokföringen. Den ska bestå av resultaträkning och balansräkning. Alla företag är skyldiga att göra bokslut varje år, vissa behöver även skapa årsredovisning. En årsredovisning ger fördjupad kunskap, analys över resultatet vilket kallas för noter och förvaltningsberättelse. Utseendet kan variera beroende med storlek och bolagsform. Med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag räcker det med bokslut (årsredovisning beror på företagets storlek), aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid skapa både bokslut och årsredovisning. Överlag handlar det om att sammanställa ett företags ekonomiska läge, hur det gått det gångna året. På så vis kan alla få insyn och förståelse hur det faktiskt gått. Grunden för ett livskraftigt företag är att det bär sig själv ekonomiskt.Bokslut

Att göra ett bokslut kan gå fort om bokföringen är i ordning. Då är det bara att sammanställa årets alla transaktioner i resultat- och balansräkningen. Alla kvitton och fakturor, så kallade verifikat ska vara markerade med verifikationsnummer och de ska sitta i rätt ordning i pärmar. Inför ett bokslut är det bra att exempelvis inventera sitt lager, fakturera kunder och betala räkningar. Om man är skyldig att ta fram en årsredovisning så ska det färdiga resultatet skrivas under av alla styrelsemedlemmar, vd och ibland även företagets revisor. När det är klart så ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket så att de kan offentliggöra den. Allt handlar om att skapa transparens för att minska möjligheterna till ekonomisk brottslighet av olika slag.

Vad kostar det med ett bokslut?

Om man sköter sin egen bokföring och exempelvis har egen firma så behöver det inte kosta någonting. Har man ett stort företag, ett aktiebolag eller vill fokusera på själva verksamheten så kan man köpa tjänsten. Kostanden varierar mellan olika företag och hur mycket arbete som de behöver lägga ner.

Måste man har en auktoriserad revisor för bokslutet?

Egentligen måste alla ha en revisor för att ta fram en årsredovisning (som bokslutet är en del av). Men nystartade och mindre företag kan välja att inte ha det. Det finns regler för hur stort ett företag ska vara innan man behöver en auktoriserad revisor.

Vad ska ett bokslut innehålla?

Som nämt ovan innehåller ett bokslut i korta drag tre saker. En sammanställning över årets transaktioner vilket ger underlag för balansräkning och resultaträkning. Därtill är det viktigt att ha samlat alla kvitton, räkningar och fakturor i kronologisk ordning (samt att de är numrerade).

När måste ett bokslut vara klart?

Ett bokslut behöver inte vara klart 1:a januari utan det finns flera hålldatum att ha koll på under årets första kvartal. Momsdeklararion och vanlig deklaration ska in, sedan beror det på företagets storlek. Skatteverket har tydlig information över de olika slutdatum som gäller.

Vad innebär ett förenklat bokslut?

Om man har enskild firma eller handelsbolag med omsättning under 3 miljoner kronor per år så kan man få göra ett så kallat förenklat bokslut. Då behövs bara balansräkning och resultaträkning (och verifieringar) men man behöver inga tilläggsupplysningar till de uppgifterna.