Bokföring betyder kort och gott att ta hand om ett företags ekonomi. Med ”att ta hand om” menas att skriva ner inkomster och utgifter rätt. Kan verka enkelt men med alla regler som finns är det mycket som man måste ha koll på. Vissa företagare vill själva sköta sin bokföring, några gör det till och med i Excel. Ska man själv sköta sin bokföring är det bra att gå en kurs först och även investera i ett bokföringsprogram. Det är inte lätt att veta vilka konton som olika kostnader och intäkter ska bokföras på. Moms är inte helt enkelt, framförallt inte mär det gäller interaktioner med utländska företag. Man behöver också ha koll på vad som får dras av och inte.
Bokföring
Om man vill sköta sin egen Bokföring är det viktigt att ha kunskap om de medta basala delarna: moms (in- och utgående moms med dess olika procentsatser), likvida medel (likviditet är företagets ekonomiska situation på kort sikt – att man har råd att betala fakturor och löner), eget kapital (och förbrukat eget kapital. Den simma man gick in i bolaget med) och debet och kredit (debet handlar om att bokföra kostnader – vad man handlat för, kredit är tvärtom, det vill säga vad pengarna kommit från). Att bokföra och ta hand om sitt företags ekonomi är viktigt, dels av lagliga skäl där man måste redovisa hur det går, dels för egen del så att man vet hur företaget går. Att ha kontroll på ekonomin är att ha koll på företaget.

Vad är löpande bokföring?

Med löpande bokföring menas att man bokför ett företags alla inkomster och utgifter i kronologisk ordning. Alla poster måste dessutom kunnas verifieras. De vanligaste sätten att verifiera dem är med kvitton när man köpt något och en faktura när man tjänat något.

Vad är dubbel bokföring?

Bokföring bör ske i ett program som har så kallad dubbel bokföring. Det betyder att det är självkontrollerande och minskar på så vis fel i bokföringen. Då ska alltid ett lika stort belopp bokföras i såväl debet som i kredit.

Varför är bokföringen viktig?

Enligt bokföringlagen måste alla som driver företag redovisa hur det går ekonomiskt och ha bevis på transaktionerna så att de kan granskas. Utomstående ska kunna förstå vad inkomster och utgifter härrör från genom verifikationer. Dessutom är det viktigt att själva veta hur ens företag går.

Är bokföring samma sak som redovisning?

Bokföring och redovisning äri princip samma sak, mednågra små skillnader. Bokföring handlar enbart om att för in uppgifter om inkomster och utgifter i ett bokföringsprogram. I bokföring ingår även att ta hand om verifieringar, exempelvis kvitton. Redovisning innefattar dels bokföring men även analyser och underlag i en vidare bemärkelse.

Vad kostar det att få hjälp med bokföring?

Det finns flera företag som kan hjälpa till med bokföring. Alkt från enskilda konsulter till stora firmor. De kan även erbjuda utbildning och support. Vad deras tjänster kostar beror främst på omfattningen av arbetet. Det kan handla om några tusenlappar per år för en liten firma till väldigt stora belopp. Det bästa är att kontakta några olika aktörer och jämföra.