ÅrsredovisningAlla aktiebolag samt vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar måste enligt lag sammanställa en så kallad årsredovisning som ska lämnas in senast 7 månader efter räkenskapsåret tagit slut. Redovisningen ska ge en rättvis bild av verksamhetens resultat under året och redovisas på rätt sätt. Årsredovisningarna ska presenteras systematiskt, med all information lättillgänglig och med stora möjligheter till överblick. Det ska vara en helhetsbild av en verksamhets årliga resultat och sammanställningen ska innehålla verksamhetens balansräkning, resultaträkning, noteringar och förvaltningsberättelse. Allt ska vara enligt god redovisningssed, vilket innebär att årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de lagar som finns att tillämpa. Det är viktigt att man lämnar in sin årsredovisning inom den marginella tiden, då denna inte går att förlänga på något vis.

Årsredovisning måste skickas in av alla verksamheter till Bolagsverket oavsett om verksamheten är aktiv eller ej. Styrelsen för företaget är de som i regel har hand om att årsredovisningen skickas in i tid. Om man inte skickar in sin redovisning inom den angivna tiden så riskerar företaget att straffas med att betala dyra böter, samt att företaget enligt lag kan åtalas för bokföringsbrott. Bolagsverket skickar alltid ut en påminnelse till de aktiebolag som ännu inte har skickat in sin redovisning när 6 månader av tiden har passerat och då har man ytterligare en månad på sig innan årsredovisningen måste vara inne. VD och samtliga styrelseledamöter på företaget ska alla skriva datum och namnförtydligande under originalet av årsredovisningen innan denna skickas in till Bolagsverket.

Vad kostar det att få hjälp med årsredovisning?

Beroende på hur stort företag man har så är kostnaden för att få hjälp med årsredovisningen olika. Kostnaderna kan skilja mellan ett par tusenlappar i månaden för mindre bolag upp till lite högre summor för stora bolag att hyra in en revisor.

Vad skall en årsredovisning innehålla?

En årsredovisning ska innehålla följande i denna ordning: 1. förvaltningsberättelse – är en översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat. 2. Resultaträkning – redovisar samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. 3. Balansräknings – redovisar organisationens tillgångar och skulder. 4. Tilläggsupplysningar – Noteringar som är viktiga att ha med.

Vad är en förenklad årsredovisning?

Ett vanligt årsbokslut består av resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar men det förenklade årsbokslutet behöver bara innehålla balansräkning och resultaträkning. Företag som har en årlig omsättning som understiger 3 miljoner kronor har rätt att upprätta ett förenklat bokslut när de ska inlämna årsredovisning.

Vem godkänner en årsredovisning?

När det är dags att skicka in den fullständiga årsredovisningen så skickar man den till Bolagsverket. Detta får inkomma senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Före detta så går en bolagsstämma igenom årsredovisningen tillsammans innan den skickas in och granskas av Bolagsverket.

Måste man lämna en årsredovisning?

Alla aktiebolag samt vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar måste enligt lag sammanställa en årsredovisning och denna ska vara en offentlig handling. Redovisningen ska ge en rättvis bild av verksamhetens resultat och ska redovisas systematiskt, vara lättillgängligt och med stora möjligheter till att se över verksamheten.