AnställaDet är dags att anställa! Att gå från ett enmansföretag till att anställa ny arbetskraft är kanske en av de största utmaningar man som företagare kan ha och för många är det svårt att ta det första steget. Innan man anställer är det viktigt att räkna ut och tänker efter för att se om en anställd kommer att gynna företaget eller om det är bättre att hyra in en konsult för specifika uppdrag. Har man nu bestämt sig för att fördelarna med en anställt överväger är det viktigt att vara väl förberedd. I denna text får du läsa om hur du går tillväga, men också hur mycket en anställd kan kosta. Dessutom får du tips och råd om vilka frågor som du bör ställa dig själv innan du sätter igång.

Alla företagare vet att tid är pengar och därför är det viktigt att man lägger upp tiden så bra som möjligt. Om du inte har några tidigare kunskaper eller erfarenheter av att anställa kan det därför vara bra att ta hjälp av experter eller kanske till och med bekanta företagare som du har i din omgivning. I slutändan är det dock viktigt att komma ihåg att alla företag inte är i behov av samma typ av arbetskraft eller följer samma budget och du bör därför alltid utgå från vad som blir bäst för just dig och din verksamhet. En anställd kan bidra med mycket till företaget, t.ex. blir personen ofta ett bra bollplank och kan dessutom bidra med nya och färska kompetenser.

Vad kostar det att han en anställd?

Naturligtvis kostar det en hel del att anställa en person och det är just av denna anledning som så många enmansföretag tvekar. Det är inte bara lönen som ska betalas utan även arbetsgivaravgiften, vilket utgör 31,42 % av bruttolönen. Utöver arbetsgivaravgiften behöver du kunna betala ut sjuklön, erbjuda försäkringar och kanske ge den anställda olika förmåner.

Hur vet jag vilka skyldigheter jag som arbetsgivare har mot en anställd?

Att ha en anställd kommer med en hel del ansvar. Du måste t.ex. se till så att den anställdes arbete kan utföras utan någon negativ påverkan på hälsa eller risk för olycksfall. Här är det viktigt att man ser till så att man är medveten om arbetsmiljölagen och vilka regler som gäller för just din verksamhet.

Hur mycket kan en anställd vara borta utan sjukintyg?

Som arbetsgivare har du alltid rätt att kräva ett sjukintyg från dina anställda från och med den åttonde sjukdagen. I vissa specifika fall kan man även kräva sjukintyg tidigare än så och i vissa situationer från och med den första dagen då den anställde sjukskriver sig.

Hur lång semester har en anställd rätt till?

En arbetsgivare får aldrig avtala semestervillkor som är sämre än de som semesterlagen erbjuder. Det betyder att man som anställd har rätt till 25 dagars semester varje år, oavsett om semesterdagarna är betalda eller inte. Semesterlagen gör det möjligt att spara minst fem betalda semesterdagar och att få fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti om så önskas.

Kan jag prova att anställa en person?

Givetvis kan man som företagare testa på en anställd innan man ger en fast anställning. Detta kallas för provanställning och brukar vanligtvis löpa under loppet av 6 månader. Som arbetsgivare behöver man meddela den anställda med minst två veckors framförhållning om man önskar avbryta provanställningen i förtid.