En viktig aspekt av att driva företag är företagsekonomi, att balansera inkomster och utgifter. Det finns mycket att ta hänsyn till och ett mycket viktigt redskap är företagets budget. Bokföring, löner, fakturering och kassaflöde är också viktiga saker att ta hänsyn till. Man behöver också fundera på finansiering, ska man låna pengar eller ta in externa finansiärer, eller kanske välja andra lösningar?

Bokföring, revisor eller inte?

EkonomiEn väldigt viktig del av all företagsekonomi är bokföring. Ett av de allra vanligaste misstagen nya företagare gör är misstag i bokföringen. Om företaget är ett aktiebolag är en av grundreglerna att företaget ska ha en revisor för sin bokföring men det finns undantag. De flesta nybildade aktiebolag och mindre bolag kan välja bort revisor. Har företaget en omsättningen på mindre än tre miljoner eller om bolagets totala tillgångar är mindre än 1,5 miljoner kronor kan man slippa anlita revisor men har man möjlighet är det ändå en bra idé att ta hjälp med bokföringen. För det mindre företaget måste man också bestämma vilken redovisningsmetod man ska tillämpa.

Inom bokföring finns det två olika gällande metoder för bokföring: kontantmetoden och faktureringsmetoden. Vilken du väljer avgör hur du kommer att arbeta med din bokföring. Kontantmetoden innebär att du bokför alla fakturor när de betalas, så du bokför alltså bara fakturorna en gång. Man brukar säga att kontantmetoden är lite lättare att förstå men om företaget växer och blir tillräckligt stort har du dock inget val utan måste välja faktureringsmetoden. Faktureringsmetoden innebär att du bokför alla fakturor när de kommer in eller när du skapar dem och sedan bokför du betalningen när den kommer in eller går ut. Om du har en omsättning på över 3 miljoner måste du använda faktureringsmetoden och det är också praxis för aktiebolag.

Att anställa personal

Det största steget för de flesta företagare, vid sidan av att starta själva företaget, är att anställa personal. Förutom att du ska hitta rätt person för att utföra jobbet innebär det också en kostnad. Den anställda ska inte bara ha lön utan du måste också betala sociala avgifter och försäkringar för dina anställda. Om du är osäker på en vem du ska anställa kan du anställa någon på prov innan du erbjuder en fast anställning. Det kan ge både dig och din nya anställda en chans att prova på arbetet och se om det passar er båda. Enligt lag får en provanställning pågå max sex månader.

Om du vill ta in ny kompetens i företaget kan en praktikant vara ett alternativ. Det finns många som vill få in en fot på arbetsmarknaden och du kan vända dig till Arbetsförmedlingen för att få hjälp att hitta rätt person. Om du tar in en praktikant i företaget behöver du inte betala lön och arbetsgivaravgifter, praktikanten får aktivitetsstöd från Försäkringskassan och är försäkrad för arbetsskada. Du måste däremot ge praktikanten handledning av en utsedd handledare eller mentor under tiden hen är hos dig. Hur länge praktiken varar beror på vilka behov praktikanten har och kan vara mellan en vecka och sex månader.