Ett kommanditbolag är en bolagsform som lämpar sig väl då de aktuella bolagsmännen avtalat att tillsammans bedriva en näringsverksamhet i en bolagsform. Det är alltid två eller fler sådana i denna bolagsform. Det finns alltid en bolagsman som har ett begränsat ansvar för verksamheten och således även en bolagsman med obegränsat ansvar. Att starta kommanditbolag är i praktiken en relativt enkel process där den största frågan kretsar kring ansvarsbiten bolagsmännen emellan. Man anmäler sedan det nya bolaget på webben mot en avgift. Efter det har man sedan 4 veckor på sig att anmäla en verklig huvudman. Det är dock inte något krav att ha en sådan, och om man kommer fram till att en verklig huvudman saknas så ska de uppgifterna ändå skickas in till Bolagsverket.

KommanditbolagDen främsta skillnaden mellan ett kommanditbolag och övriga bolagsformer är det faktum att minst en av bolagsmännen inte har lika stort ansvar kring bolagets affärer, skulder och andra åtaganden. Minst en av bolagsmännen har dock ett obegränsat ansvar kring allt som rör verksamheten. När man ska starta kommanditbolag avtalar alltså alla parter hur ansvaret ska fördelas. Om bolaget går med vinst så fördelas denna i enlighet med ansvarsfördelningen. Om ingen skillnad framkommer vad gäller ansvarsfördelningen så delas vinsten lika sinsemellan. Om någon av parterna vill träda ur bolaget så kan detta enbart göras med de övriga bolagsmännens godkännande. Om man vill träda ur bolaget så är det med andra ord inte något lättvindigt beslut utan det är en hel process som ska genomgås innan ett utträde kan bli aktuellt.

Hur registrerar man kommanditbolag?

Ett kommanditbolag kan registreras både direkt på webben eller genom en blankett i pappersform. Där beskriver man det avtal som bolagsmännen har slutit samt anger uppgifter kring verksamheten och bolagsmännen. Även uppgifter kring hur ansvaret fördelas bolagsmännen emellan ska framkomma här.

Vad kostar det att registrera ett kommanditbolag?

När man registrerar ett kommanditbolag på webben så gör man det mot en kostnad på 900 kr. Den här kostnaden avser handläggningen kring ärendet hos de berörda parterna, såsom Bolagsverket och Skatteverket. Den här avgiften betalas i samband med att registreringen utförs av bolagsmännen.

Vad krävs för att få registrera kommanditbolag?

De krav som ställs för att få registrera ett kommanditbolag är att bolagsmännen inte får vara försatta i konkurs sedan tidigare eller ha näringsförbud. Man får heller inte ha någon förvaltare enligt föräldrabalken. Dessutom måste företagsnamnet innehålla just ordet ”kommanditbolag”, om något sådant finns.

När är kommanditbolag lämplig bolagsform?

Ett kommanditbolag är en lämplig bolagsform då bolagsmännen har för avsikt att vara olika mycket aktiva i verksamheten. Den komplementära bolagsmännen är den som har störts ansvar, men denne kan alltså fortfarande ha en partner som är registrerad i bolaget.

Hur deklarerar man i kommanditbolag?

När det kommer till att deklarera i ett kommanditbolag så gör var och en av bolagsmännen deklarationen i sin egen privata deklaration. Det krävs alltså inte en enskild deklarering för bolaget, utan detta sköts av varje enskild bolagsman samband med den årliga privata deklarationen.