Det kan vara svårt att reda ut vad som gäller när det kommer till olika företagsformer. Här kommer vi att ta en närmre titt på vad ett handelsbolag är och hur du startar ett. Ett handelsbolag drivs av två eller flera delägare, så kallade bolagsmän. Varje bolagsman har ett personligt och solidariskt ansvar för företagets skulder. Solidariskt ansvar betyder att om en annan bolagsman inte har möjlighet att betala kan en fordringsägare kräva pengar ifrån dig istället. Detta är en av de stora skillnaderna gentemot ett aktiebolag där ägarna inte blir skyldiga att betala företagets skulder förutsatt att alla regler efterlevs. Det är relativt enkelt att starta handelsbolag och det enda som egentligen krävs är ett unikt företagsnamn och en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan bolagsmännen.

Om överenskommelsen om att bedriva näringsverksamhet mellan bolagsmännen är skriftlig blir det enklare att bevisa vad man kommit överens om. Bolagsavtalet måste skrivas under av samtliga bolagsmän men är inte offentligt och det måste inte skickas till bolagsverket för registrering. Efter att du registrerat ditt handelsbolag kontrollerar bolagsverket att inget annat företag finns med samma namn, och sedan får du ditt registreringsbevis som bland annat innehåller ditt organisationsnummer. Organisationsnumret använder du i kontakt med myndigheter och andra. Om du ska starta handelsbolag, tänk på att inte beställa några trycksaker eller liknande innan bolagsverket godkänt företagets namn. Om du vill ha ett domännamn på internet med samma namn som ditt bolag, tänk på att skynda dig att registrera domänen, men vänta tills efter att bolagsnamnet är godkänt.

Hur registrerar man handelsbolag?

Om du kommit överens med en annan bolagsman att starta ett handelsbolag kan ni direkt anmäla ert bolag på internet. I och med anmälan skyddas det bolagsnamn ni valt i ert län. Om ni vill att namnet ska skyddas i flera län går det att ordna mot en extra avgift.

Två bolagsmän i ett handelsbolagVad kostar det att registerera handelsbolag?

Det är förhållandevis billigt att starta ett handelsbolag. Det krävs inget startkapital som när man startar ett aktiebolag, och registreringsavgiften är på 900 kronor om du gör registreringen via e-tjänsten verksamt.se. Om du gör registreringen genom att skicka en blankett till bolagsverket är avgiften 1200 kronor.

När är handelsbolag lämplig bolagsform?

Handelsbolag är en lämplig bolagsform om du inte tänker ta stora ekonomiska risker i bolaget eller inte vill satsa aktiekapital på 100 000 kronor vilket krävs om du ska starta ett aktiebolag. Om du ska starta ett handelsbolag krävs att du kan lita till 100% på de andra bolagsmännen eftersom solidariskt ansvar gäller.

Vad krävs för att få registrera handelsbolag?

För att få registrera ett handelsbolag krävs att ni är minst två bolagsmän, att ni har en muntlig eller skriftlig överenskommelse att bedriva näringsverksamhet och att ni har ett företagsnamn som inte redan är registrerat i ert län. Dessutom krävs 900 alternativt 1200 kronor till registreringsavgiften.

Hur deklarerar man i handelsbolag?

Delägare i handelsbolag ska redovisa sin andel av bolagets inkomst i en bilaga till inkomstdeklaration. Den slutliga skatt som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet. Alla företag som är momsregistrerade måste lämna en momsdeklaration varje månad eller kvartalsvis. I undantagsfall kan man lämna momsdeklarationen en gång om året.