Det finns två huvudsakliga typer av föreningar. Den ideella och den ekonomiska föreningen. En förening där verksamheten är helt ideell, ingen näringsverksamhet idkas och medlemmarna inte får någon ekonomisk vinst är en ideell förening. En ekonomisk förening ska bedriva någon form av näringsverksamhet och syftet ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det finns alltså inget krav på att själva föreningen ska gå med vinst vilket skiljer föreningen från ett aktiebolag. En förening är dessutom relativt öppen för nya medlemmar, man kan inte vägra någon medlemskap om det inte föreligger särskilda orsaker. Varje medlem i en förening får en röst när beslut ska tas, till skillnad från ett aktiebolag där rösträtten är knuten till antalet aktier en delägare har. Vill du starta förening ska vi här titta närmre på vad som krävs.
Förening
För att starta förening krävs att minst tre personer är med, och de måste komma överens om stadgarna. Stadgarna reglerar vad föreningen ska ägna sig åt, hur beslutsprocessen ska gå och andra regler. När man är överens om hur man ska driva föreningen ska man ha den officiella uppstarten, ett konstituerande årsmöte. Här tas det officiella beslutet att grunda föreningen, man antar stadgarna och väljer en styrelse. Ofta direkt efter årsmötet hålls det konstituerande styrelsemötet där årets styrelse bildas officiellt. När detta är klart är det dags att registrera föreningen och få sitt organisationsnummer. En ideell förening behöver egentligen inte registreras men det är rekommenderat eftersom utan registrering får man inget organisationsnummer. En ekonomisk förening måste registreras hos bolagsverket eftersom den ägnar sig åt näringsverksamhet.

Hur registrerar man en förening?

Man registrerar lätt sin ekonomiska förening med hjälp av skatteverkets e-tjänst verksamt.se, men innan registreringen kan göras måste både konstituerande årsmöte och styrelsemöte hållas så att allt är klart inför registreringen. Man kan även göra registreringen genom att skicka en blankett till bolagsverket.

Vad kostar det att registrera en förening?

Som med alla bolagsformer måste man betala en avgift för att registrera sin ekonomiska förening. Om man gör registreringen via e-tjänsten verksamt.se är avgiften 1100 kronor, om man gör det genom att skicka in en blankett är avgiften 1400 kronor. En ideell förening behöver inte registreras.

Vad krävs för att få registrera en förening?

För att få registrera en förening måste man vara minst tre medlemmar, ha utsett styrelse och röstat igenom stadgar. Man måste även ha ett unikt föreningsnamn som inte redan är skyddat. Man måste även betala registreringsavgiften till bolagsverket för att få sitt organisationsnummer.

När är förening lämplig organisationsform?

Om ni är minst tre personer som vill bedriva någon form av näringsverksamhet och inte vill göra en kapitalinsats på 100 000 kronor kan ekonomisk förening vara ett bra alternativ. I en förening kan jämställdheten mellan medlemmarna dessutom vara högre än i ett aktiebolag eftersom bestämmanderätten inte är baserad på andelen aktier.

Hur deklarerar man i en förening?

Varje förening måste redovisa sin ekonomi varje år, men en mindre förening behöver inte skicka in redovisningen till bolagsverket. Ekonomiska föreningar måste lämna in en egen inkomstdeklaration. Den slutliga skatten som föreningen ska betala framgår av slutskattebeskedet. Även ideella föreningar måste deklarera inkomster.