Enkelt bolagPrecis som namnet antyder så är ett enkelt bolag den allra enklaste typen av bolagsform. Det är ett begrepp som används när minst två personer skriver ett avtal om att samarbeta utan att starta ett aktiebolag, kommanditbolag eller handelsbolag. Syftet med att starta enkelt bolag är inte att en juridisk person ska äga tillgångar eller ansvara för skulder. Det är de personer som ingår i det enkla bolaget, de så kallade bolagsmännen, som tillsammans tar del av och ansvarar för dessa. Bolagsmännens rättigheter och skyldigheter reglerar ni genom avtal. Bolagsmän i ett enkelt bolag som bedriver näringsverksamhet kan föras in i Bolagsregistret. Den här typen av organiserade samarbeten kan dock aldrig få ett organisationsnummer eller registreras under ett eget företagsnamn.

Ett enkelt bolag kan som sagt aldrig fungera som en juridisk person. Vad händer då med eventuella tillgångar, vinster och förluster i ett enkelt bolag? Kan ett enkelt bolag ställas inför domstol? Det är varje bolagsman som äger tillgångar, innehar skulder och har ett ansvar inför lagen. Tillgångar och skulder beräknas till bolagsmannens insats i bolaget. Om bolagsmännen inte bestämt att vinster och förluster genom avtal ska fördelas på ett visst sätt så delas de automatiskt lika. Den som vill starta enkelt bolag bör vara medveten om att bolagstypen inte kan bedriva näringsverksamhet under eget namn. Det enkla bolaget kan därför aldrig betala F-skatt. Det är istället de enskilda bolagsmännen som kan komma att bli godkända för den här typen av skatt om kraven för detta uppfylls.

Hur registrerar man ett enkelt bolag?

Det är viktigt att observera att ett enkelt bolag långt ifrån alltid behöver registreras. Bolagsmännen fyller i blanketten Nyregistrering, nr 907 hos Bolagsverket om det enkla bolaget ska bedriva näringsverksamhet. Varje bolagsman registreras då under sitt eget namn, vare sig företagsnamn eller organisationsnummer registreras för den gemensamma verksamheten.

Vad kostar det att registrera ett enkelt bolag?

Att registrera ett enkelt bolag kostar i dagsläget 1200 kronor. Ni som ingår i bolaget bör tänka på att anmälan alltid måste undertecknas av samtliga bolagsmän. När ska då avgiften betalas? Detta sker i samband med att ni skickar in blanketten.

Vad krävs för att få registrera ett enkelt bolag?

Om bolagsmännen tänkt driva en rörelse som till viss del är bokföringspliktig så måste det enkla bolaget registreras. Ett enkelt bolag ska även registreras hos Bolagsverket när det nått en viss storlek. När de anställda är fler än 50 personer, balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor eller nettoomsättningen är större än 80 miljoner kronor så är bolaget stort.

När är enkelt bolag en lämplig bolagsform?

Om ni är flera som ska äga en bil tillsammans eller har gått samman i ett tipsbolag eller en aktiesparklubb så kan det vara en god idé att bilda ett enkelt bolag. Det finns även tillfällen när näringsverksamhet kan drivas i den här typen av bolagsform, verksamhet i en samägd jordbruksfastighet är ett exempel på detta.

Hur deklarerar man i enkelt bolag?

Ett enkelt bolag kan deklarera på två sätt. Antingen så redovisar en redovisningsansvarig hela verksamheten på blankett NE (SKV 2161). Den redovisningsansvarige tar bort övriga bolagsmäns resultat och de deklarerar sina respektive delar på varsin NE-blankett. Ett annat alternativ är att deklarera hela bolagets verksamhet på blankett NEA (SKV 2164). Varje bolagsman lämnar då in en egen NEA.