Ett aktiebolag är en juridisk person som kan sluta avtal, äga kapital och ha anställda. Den grundläggande skillnaden mellan ett aktiebolag och ett handelsbolag är att aktiebolaget måste ha som mål att generera vinst åt sina aktieägare genom att bedriva näringsverksamhet i bolagsform. I ett handelsbolag finns inga krav på vinstsyfte för verksamheten. För att starta aktiebolag krävs en kapitalinsats. I ett handelsbolag är ägarna personligen ansvariga för eventuella skulder, I ett aktiebolag är aktieägarna inte personligen ansvariga för bolagets skulder om de inte underlåter att likvidera bolaget om mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet förbrukas. En aktie är en andel i företaget som kan köpas och säljas på en börs eller handelsplattform. Vinsten delas lika på alla aktier, så om man äger fler aktier får man större del av vinsten än någon som äger färre aktier.

Två kvinnor på ett aktiebolags kontorOm du väljer att starta aktiebolag istället för ett handelsbolag eller enskild firma bildas en tydlig skiljelinje mellan din egen privata ekonomi och företagets ekonomi. Så länge du följer alla regler blir du inte betalningsskyldig för några av bolagets skulder, om du inte valt att personligen gå i borgen för någon skuld. Det finns två former av aktiebolag, privata och offentliga. För att starta ett privat aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, och för ett offentligt krävs kapital om minst 500 000 kronor.Om du driver ett så kallat privat aktiebolag får aktierna inte bjudas ut till försäljning på börsen, utan endast inom så kallade slutna kretsar. Ett offentligt aktiebolags aktier får säljas öppet på börsen till vem som helst.

Hur registrerar man aktiebolag?

Du registrerar ditt aktiebolag hos Bolagsverket efter att du och eventuellt andra som du startar bolaget med skrivit en så kallad stiftelseurkund. Det är ett dokument som innehåller uppgifter om bland annat hur mycket som ska betalas för varje aktie, uppgifter om funktionärer i företaget och ett förslag till en bolagsordning.

Vad kostar det att registrera aktiebolag?

Du kan antingen registrera aktiebolaget hos Bolagsverket genom att skicka in en blankett direkt, eller göra det online på verksamt.se. Om du gör det via blanketten är avgiften 2200 kronor, och om du gör det online är avgiften 1900 kronor.

Vad krävs för att få registrera aktiebolag?

För att registrera ett privat aktiebolag krävs 50.000 kronor i aktiekapital. För ett offentligt aktiebolag krävs 500.000 kronor. Innan bolaget kan registreras måste en stiftelseurkund skrivas och en eller flera av stiftarna måste skriva under en aktieteckning. Sedan krävs att du skickar in ett intyg till Bolagsverket som försäkrar att aktiekapitalet är inbetalat.

När är aktiebolag lämplig bolagsform?

Många börjar med att starta en enskild firma och byter sedan till aktiebolag när verksamheten växer. En tumregel är att du ska ha ett aktiebolag om du tar stora risker i företaget, har anställda, planerar att ta in flera delägare och tjänar mycket pengar på företaget.

Hur deklarerar man i aktiebolag?

Alla aktiebolags redovisning är offentliga handlingar. Aktiebolag ska göra en årsredovisning som fastställs på bolagsstämman och sedan skickas in till Bolagsverket. Aktiebolagets resultat ska deklareras på Inkomstdeklaration 2 från skatteverket. Som delägare ska du deklarera din andel i bolaget i en bilaga till Inkomstdeklaration 1.