Planeringsmöte vid start av företag

Går du i tankar om att starta ett eget företag men vet inte riktigt hur eller var du ska starta? När du har din affärsidé gäller det därefter att komma fram till vilken bolagsform som passar dig. Det finns flera olika bolagsformer och fyra av dessa kommer vi att ta upp i denna artikel. Läs mer här nedanför för att se vilken av dessa som du bör välja.

Enskild näringsverksamhet och aktiebolag

Enskild näringsverksamhet är den vanligaste bolagsformen av alla bolagsformer i Sverige – speciellt om det är enbart en person som startar och driver företaget. Du behöver inte gå in med startkapital för att starta upp företaget. Nackdelen med denna bolagsform är att det finns ingen tydlig gräns mellan dig och ditt företags ekonomiska situation. Du blir alltså personligt ansvarig att se till att företaget skulder betalas – vilket betyder att om inte ditt företag kan betala en kund måste du själv personligen betala ur egen ficka. Ditt organisationsnummer blir ditt personnummer. Ska du driva företaget själv? Då kan det här vara alternativet för dig!

Aktiebolag skiljer sig på det sättet att man måste ha ett startkapital på minst 50 000 kronor, det vill säga aktiekapital. Det som också skiljer det från enskild näringsverksamhet är att aktieägarna, alltså delägarna som startar företaget bland annat, inte har ett personligt ansvar för om företagets skulder inte kan betalas. De flesta aktiebolag i Sverige är enmansbolag men det måste ändå finnas en styrelse, ha en årlig bolagsstämma och en revisor måste granska bolagets räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Många tar även ut en lön från aktieutdelningen, alltså vinsten, som därmed inte behöver skattas. Passar denna bolagsform för dig?

Handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening

Handelsbolag är ett bra alternativ för de som är minst två personer som vill starta ett företag. Här finns det inget krav om att det måste finnas startkapital, men alla personer som ingår i denna bolagsform blir personligen och solidariskt ansvariga att betala företagets skulder. Kommanditbolag är en variant av handelsbolag. Då är det enbart en person som är personligt ansvarig för företagets skulder, medan andra personer som ingår i företaget enbart ansvariga med det kapital som de gick in med. Dock har dessa personer, de så kallade kommanditdelägarna, ingen rätt att styra över hur företaget ska styras. Passar detta er?

En ekonomisk förening kräver minst tre personer och denna bolagsform måste främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det kan handla om att förhandla fram bättre priser, anställning eller sänkta kostnader till exempel. En vanlig ekonomisk förening är bostadsrättsföreningen. Varje medlem måste betala en avgift som ska vara minst en krona. Här ligger den ekonomiska risken hos medlemsinsatsen, men medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens ekonomiska skulder. En ekonomisk förening måste ha stadgar där det framgår vilka de gemensamma reglerna är, vad målet är, verksamhet med mera. Detta för att en ekonomisk förening ska verka för ett öppet medlemskap: alltså att vem som helst (som uppfyller föreningens krav) ska kunna bli medlemmar.

Aktiebolag
Två kvinnor på ett aktiebolags kontor

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan sluta avtal, äga kapital och ha anställda. Den grundläggande skillnaden mellan ett aktiebolag och ett handelsbolag är att aktiebolaget måste ha som mål att generera vinst åt sina aktieägare genom att bedriva näringsverksamhet i bolagsform. I ett handelsbolag finns inga krav på vinstsyfte för verksamheten. För att starta aktiebolag krävs en kapitalinsats.

Enskild firma
Entreprenör med enskild firma

En enskild firma är en företagsform där ägaren har personligt ansvar för alla företagets eventuella skulder. En enskild firmas organisationsnummer är detsamma som ägarens personnummer och ägaren kallas egenföretagare. Precis som med andra företag är ägaren tvungen att bokföra sina affärer.

Handelsbolag
Två bolagsmän i ett handelsbolag

Ett handelsbolag drivs av två eller flera delägare, så kallade bolagsmän. Varje bolagsman har ett personligt och solidariskt ansvar för företagets skulder. Solidariskt ansvar betyder att om en annan bolagsman inte har möjlighet att betala kan en fordringsägare kräva pengar ifrån dig istället.