FörsäkringSjukförsäkring

Långvarig sjukdom kan bli det som slår omkull din affärsidé. Därför är det viktigt att vara rätt försäkrad. Många företagare har ingen kompletterande sjukförsäkring, och detta är något som kan stå dem dyrt.

Hemförsäkringen skyddar dig inte i din näringsverksamhet. Därför är det viktigt att komplettera den. Exakt vilket kompletterande skydd du behöver beror på vilken typ av verksamhet du ska starta. En sak som alla företagare behöver är dock en bra sjukförsäkring. Många andra försäkringar kan du komplettera med senare, när verksamheten har blivit mer lönsam och du har börjat tjäna pengar.  

Var tredje småföretagare oroar sig för ekonomin vid händelse av allvarlig sjukdom, visar en undersökning som ett svenskt försäkringsbolag låtit göra. Framför allt de företagare som har barn, vilket många har, är ekonomiskt utsatta. Kvinnliga företagare oroar sig mer än manliga, visar undersökningen. Skälet till att undersökningen gjorts är naturligtvis att försäkringsbolaget vill marknadsföra sig och sina försäkringar, men det är viktigt att ha en bra sjukförsäkring.

Viktiga råd

RullstolGenom att skaffa en kompletterande sjukförsäkring är du väl skyddad om du skulle bli sjuk och borta en längre tid. Tänk också på följande:

  • Ta ut så hög lön som möjligt, eftersom detta påverkar sjukersättning och allmän pension. Bäst är att ta ut minst 7,5 basbelopp, vilket är 348 750 kronor för år 2019. Det ger den högsta ersättningsnivån.
  • Gör avsättningar till tjänstepension. Ha med dessa i ditt företags lönsamhetskalkyl.
  • Skaffa liv- och olycksfallsförsäkring. Allra viktigast är dock sjuk- och olycksfallsförsäkring, så ordna dessa först, redan när du har blygsamma inkomster från verksamheten.
  • Glöm inte pensionen! Börja spara till din pension tidigt, och välj ett tjänstepensionssparande med bra försäkringsskydd.
  • Om du vill att försäkringen ska bli billig är det mest fördelaktigt att ha ett aktiebolag. Bolaget betalar då den anställdes försäkring, och även om denna förmån beskattas blir kostnaden lägre. I enskild firma eller handelsbolag kan vissa försäkringar, som är p-klassade, vara avdragsgilla.

Ett trygghetspaket, med sjukvårds-, olycksfalls-, liv- och sjukförsäkring, kostar mellan 950 och 1300 kronor i månaden för en manlig företagare i 45-årsåldern med två barn. För att jämföra olika försäkringsbolag måste du dock begära offerter, för det finns sällan information om exakt vad olika paket kostar på företagens webbplatser. Generellt gäller att ju äldre du är, desto dyrare blir försäkringen.

Ju tidigare du tecknar din försäkring, desto mer förmånlig blir den. Samtliga försäkringsbolag kommer att begära en hälsodeklaration vid tecknande av försäkring. Om du redan har någon kronisk diagnos kommer dessa besvär att undantas från försäkringen. Undersök också om du genom medlemskap i en bransch- eller arbetsgivarorganisation kan få en mer förmånlig försäkring, och väg förmånerna mot medlemsavgiften i organisationen. Även om avgiften är hög kanske de andra förmånerna väger upp detta. Kontrollera också vad som ingår i organisationens paket. Kanske måste du komplettera med en nödvändig försäkring som inte ingår i paketet.

Ett exempel är organisationen Företagarnas försäkringspaket, som har den lägsta avgiften och också de lägsta hälsokraven. Paketet innehåller dock inte någon ersättning för inkomstbortfall vid långvarig sjukdom, så det är bäst att komplettera med exempelvis en grupplivförsäkring med förtidskapital. Tänk dock på att många försäkringsbolag inte låter företagare teckna riskförsäkringar om de inte tecknar en pensionsförsäkring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment