Ekonomi

Något av det viktigaste när du startar ett företag är att göra en budget. Utan budget kan du inte realisera din affärsplan och tjäna pengar på din affärsidé.

En budget är en prognos över förväntade intäkter och utgifter i en verksamhet. Budgeten ska visa om intäkter och utgifter går ihop, alltså om intäkterna blir större än utgifterna och om resultatet blir positivt. En budget kan vara underbalanserad, när utgifterna är större än intäkterna, och överbalanserad, när det omvända gäller.

Det räcker dock inte med en budget. Snarare bör du göra flera budgetar, för olika tidsperioder och syften. Den första budget du bör göra är startbudgeten.

1. Startbudget

En startbudget visar vilka kostnader företaget har för att komma igång, och vad du ska göra för att finansiera dessa. I denna budget ska du ta med de fakturor som du måste betala i uppstartsfasen. Hit kan följande utgifter höra:

  • El
  • Internet
  • Råvaror
  • Lokalhyra
  • Inköp av verktyg eller annan utrustning

2. Resultatbudget

En resultatbudget visar hur mycket företaget måste sälja för att kunna täcka företagets utgifter och gå med vinst. Budgeten visar förväntade intäkter och utgifter under en viss period, exempelvis ett år. I ett etablerat företag går det att utgå från en tidigare, jämförbar period, men i ett nystartat företag finns det ingen sådan period att utgå från. Det gör det svårare att skapa en realistisk resultatbudget.

På Verksamt.se finns ett verktyg som hjälper dig att skapa en resultatbudget. Du hittar verktyget här.

3. Likviditetsbudget

En likviditetsbudget visar om dina likvida medel, alltså dina pengar, kommer att räcka för att täcka utgifterna i företaget. Till skillnad från resultatbudgeten görs likviditetsbudgeten för en kortare period, ofta månad för månad. Syftet med likviditetsbudgeten är att upptäcka om det kommer att uppstå perioder när företagets likviditet är låg, och det därmed blir svårt att betala räkningarna. Detta kan vara fallet även om resultatbudgeten visar att resultatet kommer att bli positivt, räknat på hela året.

Fokus i likviditetsbudgeten ligger på de pengar som rör sig in i och ut ur företaget. Summan på bankkontot är viktigare än resultatet i stort. Intäkter och utgifter ska tas upp till de datum då de beräknas realiseras, så att det går att göra en prognos över hur mycket pengar som kommer att finnas på kontot vid ett givet tillfälle.

Att tänka på när du gör en budget

BudgetDet allra svåraste vid upprättandet av en budget är intäkterna. Det är lätt att överskatta dem, men viktigt att vara realistisk. Lägg inte in några intäkter som inte är säkra i din budget, och var beredd på att du kan behöva stryka en del intäkter som du idag betraktar som säkra.

På samma sätt är det enkelt att underskatta utgifterna. Där kan det vara smartast att ta med även osäkra utgifter. Tänk också på att vissa kostnader är rörliga – de ökar och minskar när intäkterna gör det – medan andra kostnader är fasta och därmed är helt oberoende av åt vilket håll intäkterna går.

Det är också viktigt att vara beredd på att ändra budgeten när förutsättningarna förändras. Kunder som tillkommer eller försvinner, oförutsedda utgifter och regeländringar är exempel på faktorer som gör det nödvändigt att ändra i budgeten.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment