Äldre egenföretagare

Högre nöjdhet med livet hos äldre egenföretagare

Att starta företag efter pensionen har flera fördelar. Och de är inte enbart ekonomiska, har det visat sig. Enligt en nyligen publicerad studie upplever äldre, som driver företag, en högre livskvalitet än både heltidspensionärer och äldre löneanställda. Studien omfattar 9606 personer, och har finansierats av Ikea-grundaren Ingvar Kamprads stiftelse. Den har utförts av två nationalekonomer…