AffärsidéerHamburgermeny

Enligt statistik från SCB ökade försäljningsvolymen för svenska restauranger under andra kvartalet 2018, jämfört med samma period 2017. Allra störst var ökningen för trafiknära restauranger. Betyder detta att det är en bransch med framtiden för sig?

Sverige blir mer och mer likt andra länder. Detta märks bland annat i att svenskarna äter allt mer ute. Nu finns siffror på detta. 10 september presenterade Statistiska centralbyrån sitt restaurangindex för andra kvartalet 2018. Av denna statistik framgår att försäljningsvolymen för svenska restauranger ökade med en procent under perioden, jämfört med samma period året innan. Resultaten skiljer sig dock åt en hel del mellan olika typer av restauranger.

Vilka restaurangtyper minskar?

Försäljningsvolymen hos svenska personalrestauranger minskade med 10,9 procent, och för kaféer och konditorier minskade den med fem procent. Personalrestauranger är också den kategori av restauranger som har den lägsta andelen av försäljningen inom branschen: 3,3 procent. Det är naturligtvis svårt att uttala sig om orsaken till detta, med utgångspunkt endast i siffrorna. Man kan dock tänka sig att personalrestaurangerna upplever konkurrens från de företag som erbjuder leverans av mat från en restaurang till hemmet eller till arbetsplatsen. I många svenska städer finns åtminstone tre sådana företag, som konkurrerar inte bara med varandra utan också med personalrestaurangerna.

En annan konkurrent till personlrestaurangerna är foodtrucks, alltså snabbmatsrestauranger i form av ombyggda skåpbilar, som ofta står några dagar i veckan i områden där det finns många kontor. Med låga priser och rätter som i många fall inte finns på andra restauranger utgör de en svår konkurrent till traditionella personalrestauranger.

Vilka restaurangtyper ökar?

De restaurangtyper där man kan se de största ökningarna är:

  • Lunch- och kvällsrestauranger, 1,5 procent
  • Hotellrestauranger, 10 procent
  • Trafiknära restauranger, 11,5 procent

Trafiknära restauranger står idag för sju procent av försäljningen i restaurangbranschen i Sverige. Till den här kategorin räknas alla typer av restauranger som är belägna i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där det finns stora flöden av besökare. Restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar räknas också in i denna kategori.

Varför ökar trafiknära restauranger? Det är en fråga som restaurangindex inte kan besvara. Kanske har resandet i Sverige ökat generellt, eller kanske spelar det in att svenskarna i allt mindre utsträckning tar med sig matsäck på sina resor, utan istället köper mat på järnvägsstationen, flygplatsen eller längs vägen (om det rör sig om en bilresa). Det är knappast någon slump att flera av de stora snabbmatskedjorna har valt att lägga restauranger längs de stora vägarna, eller att en av Sveriges största kafékedjor finns i snart sagt varje stationshus längs de svenska järnvägarna.

Detta betyder dock inte att marknaden är mättad. Det finns utrymmer för fler vägkrogar längs de svenska vägarna, fler kaféer vid järnvägsstationerna, och många andra typer av trafiknära restauranger.

Vilken bolagsform är bäst för en trafiknära restaurang?

Trafiknära restaurang i husvagnAtt driva en restaurang innebär alltid hårt arbete, och i längden går det inte att driva den på egen hand: förr eller senare kommer du att behöva anställa. I början har du dock möjlighet att välja mellan enskild firma eller aktiebolag om du startar på egen hand, samt handelsbolag eller kommanditbolag om du startar företaget tillsammans med andra. Det går även att starta ett aktiebolag tillsammans med andra, fysiska eller juridiska, personer.

Var och en av dessa företagsformer har för- och nackdelar, inte minst när det kommer till skattefrågor. Med tanke på den stora konkurrensen i restaurangsektorn kan dock ett aktiebolag vara att föredra, eftersom risken i de flesta fall är begränsad till aktiekapitalet. Det krävs dock pengar, närmare bestämt 50 000 kronor, eller andra tillgångar som kan användas i företaget till motsvarande värde, för att du ska kunna starta ett aktiebolag. Om du inte har dessa pengar är du hänvisad till att välja enskild firma. Låt dock inte detta avskräcka dig: det finns många som har startat enskild firma i restaurangbranschen, och lyckats mycket bra. Till skillnad från vad många tror går det också att ha anställda i en enskild firma.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment